Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-08-01 18:45:03 przez system

Gmina Bochnia: radni nie chcą dofinansować drogi

29 lipca odbyła się IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia. Jej głównym przedmiotem było powzięcie uchwały o odwołaniu innej uchwały, podjętej zaledwie miesiąc wcześniej.

Była to uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Bochnia z 31 maja 2019 w sprawie woli przystąpienia do współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K w Nieszkowicach Małych oraz w Stradomce i udzielenie pomocy Powiatowi Bocheńskiemu z przeznaczeniem na realizację”.

Projekt rozbudowy wspomnianej drogi narodził się w Starostwie. Gmina, tak jak wiele innych gmin w przypadku remontu dróg na swoim terenie, zobowiązała się w maju wesprzeć finansowo to zadanie kwotą 900 tys. zł. Całkowity koszt miał wynieść 3, 6 mln. Starostwo spodziewało się również dofinasowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Za odwołaniem tej uchwały głosowało 10 radnych, 3 było przeciw a 1 wstrzymał się od głosu.