Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-07-15 14:16:23 przez Czas2012

Gmina Bochnia: w Pogwizdowie nowa droga przed końcem roku

Gmina Bochnia pozyskała 0.6 mln z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej w Pogwizdowie (droga przy szkole). Wartość planowanej inwestycji opiewa na 1 mln zł. Zakres planowanych prac będzie obejmował: wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, pobocza, rowów oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Warto przypomnieć, iż Gmina Bochnia obecnie realizuje już zadanie współfinansowane również z Funduszu Dróg Samorządowych, a mianowicie remont drogi gminnej w miejscowości Baczków (droga przy szkole). Wartość tej inwestycji to 232 tys. zł. ,w tym pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 140 tys. zł.

Zakres robót obejmuje: wymianę podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, uzupełnienie poboczy, regulację wysokościową studzienek oraz oznakowanie poziome.

"To kolejne środki zewnętrzne pozyskane w ostatnich latach na poprawę infrastruktury drogowej. Bardzo mnie to cieszy, bowiem potrzeby związane z remontami dróg, czy ich przebudową są wciąż duże. Dziękuję Panu Wiesławowi Krajewskiemu, Posłowi na Sejm RP, za zaangażowanie w pozyskaniu przez Gminę Bochnia tak znacznych środków finansowych" - mówił Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu Gmina przystąpi do realizacji inwestycji, aby przed końcem roku mieszkańcy mogli się poruszać po bezpiecznej i komfortowej drodze. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ubiegania się o środki finansowe z FDS na remont dróg gminnych w Zatoce oraz Stanisławicach.

pw
Materiał prasowy