Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-11 18:15:17 przez system

Gmina Bochnia znów chce przejąć powiatowe drogi

Podczas czwartkowej (11 IX) sesji Rady Gminy Bochnia uchwalono po raz kolejny wniosek do Powiatu Bocheńskiego o przekazanie gminie dróg powiatowych, leżących na tej gminy terenie. Oczywiście – „wraz z adekwatnymi środkami finansowymi na ich utrzymanie – proporcjonalnie wg nakładów planowanych w 2014 r. w budżecie przez Radę Powiatu.”

Przejęcie nie dotyczy mostów oraz dróg remontowanych w oparciu o środki zewnętrzne.

Uchwała precyzuje również powody, dla których Urząd Gminy chce przejąć powiatowe drogi: fachowość własnych pracowników, liczne skargi mieszkańców na niewywiązywanie się starostwa i PZD ze swoich statutowych obowiązków oraz wnioskami władz powiatu do Gminy Bochnia o udzielenie pomocy finansowej.

Rada Gminy udzieliła wójtowi upoważnienia do zawarcia porozumienia w tej sprawie z władzami powiatu.

Projekt uchwały był „wrzucony” na sesję w ostatniej chwili. Nie zdążył zostać zaopiniowany na posiedzeniach komisji. Dlatego też sesja zaczęła się od… posiedzeń komisji w tej sprawie. Znamienne, że członkowie komisji nie glosowali swojego poparcia bądź niezgody na przejęcie powiatowych dróg, a jedynie przewodniczący wyrazili swoją opinię. Wszyscy zaopiniowali pomysł pozytywnie. Tylko w Komisji Rolnictwa zapytano Zbigniewa Bachmińskiego, czy zgadza się na proponowaną uchwałę.

Rada Gminy uchwałę przegłosowała.