Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-15 20:25:00 przez system

Gmina Bochnia życzliwa dla biznesmenów

Gmina Bochnia stara się zachęcać przedsiębiorców do inwestowania i rozwijania produkcji na swoim terenie. Efekty są wymierne: w 2017 roku wpływy z podatku CIT były przeszło dwa razy większe niż w roku 2011 i przeszło 10 razy większe niż w 2013!

Aby skłonić biznesmenów do działalności na terenie Gminy Radni podjęli kilka ważnych uchwał, wychodzących naprzeciw inwestorom. Jakie to uchwały? Cytujemy za https://www.facebook.com/GminaBochnia/:

  1. Uchwała o zwolnieniu z podatku: https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1160561,uchwala-nr-xi… Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy podejmujący działalność po raz pierwszy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w CEiDG lub KRS. Dla prowadzących już działalność gospodarczą również przewidziano przywileje podatkowe. W tym przypadku zwolnieniem od podatku od nieruchomości, objęte zostaną budynki lub ich części, w których podatnik prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji i usług z wyjątkiem handlu, pod warunkiem poniesienia nakładów finansowych związanych z ich remontem lub adaptacją. Wartość wydatków musi wynosić co najmniej trzykrotność należnego podatku od tychże nieruchomości.
  2. Uchwała o obniżeniu podatków od środków transportowych: https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1270888,uchwala-nr-xx… w ramach której podatki od środków transportowych zostały obniżone do stawki minimalnej wynikającej z przepisów prawa – czyli najniższe z możliwych! Dzięki temu zabiegowi sporo firm transportowych przeniosło swoją działalność do Naszej Gminy. Nowych Podatników przybyło nam tyle, że zrekompensowało to znaczącą obniżkę podatków.

3.Uchwały o obniżeniu podatku od działalności gospodarczej: https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1399758,uchwala-nr-xx…. Wcześniej, patrząc na stawki podatku funkcjonujące w Gminie, nie była ona konkurencyjna w stosunku do okolicznych samorządów. W związku z czym, kwota podatku została obniżona z kwoty 18,50 zł za m2 do kwoty 14,00 zł za m2, czyli aż o 25%.

Otwarcie czwartej już linii produkcyjnej przez firmę AR Carton Kraków w Stanisławicach jest dobrym przykładem życzliwości Gminy dla przedsiębiorców.