Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-21 10:40:04 przez system

Gmina Rzezawa: 150 tys. zł na kulturę oraz sport

Wójt Rzezawy Mariusz Palej ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury oraz nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2016.

150 tys. zł to łączna pula do rozdysponowania pomiędzy zainteresowane stowarzyszenia.
Projekty w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu mają na celu poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych oraz zwiększyć dostępność mieszkańców do działalności prowadzonej przez kluby sportowe na terenie gminy Rzezawa.

Współpraca w zakresie kultury odbywać się będzie na zasadach określonych w Rocznym Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Oferty i wnioski można składać w terminie do 4 lutego (na zadania z zakresu kultury do godziny 10:00) Decyduje data wpływu na dziennik podawczy. Bliższe informacje TUTAJ