Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-28 21:54:23 przez system

Gmina Rzezawa: doga w Łazach jak nowa

Inwestycja drogowa w Łazach, która do tej pory była tylko marzeniem stała się rzeczywistością. Kompleksowo zmodernizowana droga w Łazach przez dawny wąwóz prowadząca do domów jednorodzinnych, szkoły podstawowej oraz budynku wiejskiego została oficjalnie otwarta i poświęcona. Jest to jedno z najważniejszych zadań drogowych zrealizowanych na terenie gminy Rzezawa w ostatnich kilkunastu latach.

Droga w Łazach po przeprowadzonym remoncie ma teraz dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5 metrów. To diametralna zmiana, biorąc pod uwagę, że przed jej modernizacją jezdnia była tak wąska, że uniemożliwiało to minięcie się ze sobą dwóch samochodów.

W ramach tej inwestycji wybudowano także na całej długości drogi chodnik o ponad 2-metrowej szerokości. Znacząco wpłynęło to na bezpieczeństwo pieszych. Do tej pory dzieci, które dochodziły do szkoły oraz wszyscy pozostali jej użytkownicy byli zmuszeni poruszać się po ruchliwej jezdni. W dawnym wąwozie zostało zamontowane także dodatkowe oświetlenie uliczne.

    • Inwestycje drogowe to dla mnie jeden z priorytetów. Dobra jakość infrastruktury drogowej to bowiem nie tylko podniesienie komfortu życia, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa, które dla każdego z nas jest przecież niezwykle ważne. Dlatego w ostatnich niespełna czterech latach na zadania drogowe przeznaczyliśmy już ponad 5 mln zł. Na tym jednak nie koniec. Cały czas systematycznie przystępujemy do modernizacji i budowy kolejnych dróg* – podkreśla Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Gmina Rzezawa na kompleksową modernizację drogi w Łazach przeznaczyła niespełna 890 tys. zł, z czego ponad 270 tys. zł pozyskała z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wójt Mariusz Palej oficjalnego otwarcia drogi dokonał poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Towarzyszyła mu w tym Przewodnicząca Rady Gminy Rzezawa Beata Puzia, sołtys Łazów Agnieszka Sotwin oraz radny powiatu bocheńskiego Stanisław Bukowiec.

Uroczystość była połączona z Festiwalem Boczku, podczas którego odbył się konkurs kulinarny na najlepszy bekon. Udział w nim wzięły m.in. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rzezawa. Wszyscy uczestnicy otrzymali od Wójta Mariusza Paleja atrakcyjne nagrody. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy mogli natomiast bezpłatnie skosztować przyrządzonych potraw przy dźwiękach muzyki na żywo.