Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-21 18:30:47 przez system

Gminie Bochnia nie potrzebne już chodniki?

Gmina Bochnia nie przystąpiła do realizacji tzw. „schetynówki” z powiatem, w związku z tym na piątkowej (21 września) sesji radni powiatu podjęli uchwałę o współpracy przy realizacji przebudowy ciągu dróg powiatowych z gminą Drwinia.

Wstępnie planowany przebieg „schetynówki” przebiegać miał również przez gminę Bochnia. Z taką propozycją w lipcu zarząd powiatu wystąpił do wójta gminy Bochnia. W ramach inwestycji miał powstać m.in. chodnik na długości ok. 650m wraz z budową kolektora odprowadzającego wody opadowe zarówno z chodnika jak i z drogi w miejscowościach: Proszówki, Cikowice i Damienice i nowa nawierzchnia na odcinku Cikowice - Damienice na długości prawie 1 km.

Warunkiem podpisania umowy był udział finansowy gminy w wysokości 30% kosztów. Dzięki współpracy z gminą wniosek uzyskałby większą ilość punktów i szansę na uzyskanie dofinansowania.
W związku z brakiem zainteresowania samorządu gminy Bochnia wniosek na „schetynówkę” złożony zostanie tylko przy współpracy z gminą Drwinia.

Realizacja budowy chodnika zapewniłaby kompleksowe rozwiązanie problemów bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bochnia, którzy od dłuższego czasu zwracali się z prośbą o wykonanie tego zadania.

- Chcieliśmy kompleksowo rozwiązać ten problem w gminie Bochnia, zapraszając na uczciwych zasadach do współpracy. Ubolewam, że Pan Wójt nie potrafi wyjść poza swoje osobiste uprzedzenia i dogadać się dla dobra mieszkańców gminy. Po raz kolejny wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Bochnia i wyciągnęliśmy rękę do samorządu gminy Bochnia z możliwością wykonania nie tylko chodnika, ale również nawierzchni. Niestety, wobec sprzeciwu Pana Wójta wspomniana inwestycja będzie musiała poczekać na realizację – powiedział w tej sprawie starosta bocheński Jacek Pająk.