Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-12-04 17:41:13 przez system

Górnicy świętowali potrójny jubileusz

Wyróżnienia, awanse, odznaczenia

Barbórka obchodzona przez górników w miniony czwartek zamknęła w sobie aż trzy rocznice. Okazją do potrójnego świętowania były trzy jubileusze, które zbiegły się w tym roku. Było to 100-lecie odzyskania Niepodległości, 770-lecie Kopalni i 5 rocznica wpisu Bocheńskiej Żupy na Listę światowego Dziedzictwa Unesco. Czwarta rocznica, już mniej związana z bocheńską kopalnią, także wpłynęła na przebieg górniczego święta.

Potrójne świętowanie musiało mieć jakiś wyróżniający akcent. I tak też było. Po Mszy świętej uroczyście odsłonięto pomnik Jana Pawła II. Wykuty w soli pomnik został wykonany przez Mirosława Malacę – bocheńskiego artystę od lat związanego z bocheńską kopalnią. Naturalnych rozmiarów figura powstała z okazji przypadającego w 2018 roku 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Drugą częścią uroczystości była uroczysta akademia w komorze Ważyn. Tam też później górnicy i zaproszeni goście mogli odbyć coroczną biesiadę z muzyką i humorem.

Uroczystość jak co roku była okazją do podsumowań i wyróżnień. Mowa była także o poczynionych inwestycjach oraz planach na przyszłość. Padło wiele podziękowań dla pracowników i osób szczególnie zasłużonym dla kopalni. Wręczono wiele wyróżnień i odznaczeń.

Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski wyróżnił za zasługi na rzecz rozwoju górnictwa Odznaką Honorową „Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej” Pana Tomasza Nawrockiego.

Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski wyróżnił nadaniem stopnia górniczego DYREKTORA GÓRNICZEGO III stopnia Pana Krzysztofa Szydłowskiego

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA: Andrzej Kawalec, Erwin Łoboda

INŻYNIER GÓRNICZY II STOPNIA: Krzysztof Wołowiec,

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA: Patrycja Czado, Barbara Korta, Mateusz Smoleń

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby: GÓRNIK I STOPNIA: Adam Dyga, Michał Wierzchowski, Ryszard Wygoda, Górnik Ii Stopnia, Łukasz Berger, Tomasz Breska, Grzegorz Czekaj, Piotr Jelonek, Michał Mastalerz, Jakub Nowak, Łukasz Puścizna, Marcin Strach, Mateusz, Adam Tekiela, Mariusz Tekiela

GÓRNIK III STOPNIA: Waldemar Kania, Paweł Kruk, Łukasz Mucha, Patryk Nawrocki, Łukasz Sroka

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego, odznaczyła Brązowym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Panów: Michała Wilka, Erwina Łobodę

Honorową Odznaką Zasłużony Ratownik Górniczy Panów: Krzysztofa Przybyłko, Mirosława Imiołek

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Górników w Polsce przyznał Srebrną Odznakę Związku Zawodowego Górników Tomaszowi Nawrockiemu

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej następujące osoby: Arkadiusz Baran, Jerzy Cieśla, Marek Jania, Andzrej Janik, Piotr Janik, Piotr Maślak, Wojciech Olipra, Michał Przybyłko, Krzysztof Skowronek, Grażyna Wszołek

Prezes Zarządu Kopalnia Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowego kordzika następujące osoby: Adam Dyga, Stanisław Jędryka, Stanisław Pietras, Eugeniusz Tara, Jerzy Żwawa

W podziękowaniu za wieloletnią bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania naszej kopalni Prezes Zarządu Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowego kordzika Panów: Teofila Wojciechowskiego, Krzysztofa Paraszczuka, Tomasza Jawienia, Wojciecha Mikę

Prezes Zarządu Kopalnia Soli Bochnia Pan Zbigniew Rojek wyróżnił przyznaniem honorowej bardy Pana Wiesława Burnusa

Fundacja Bezpieczne Górnictwo wyróżniła oddział Górniczy TG-I Kopalni Soli Bochnia nadaniem dyplomu „Bezpieczny Oddział”

Tradycyjnie, w głosowaniu w ramach oddziału górniczego dokonano wyboru Górnika Roku. W tym roku zaszczytnym tytułem uhonorowany został Pan JERZY CIEŚLA.