Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-27 11:11:37 przez system

Granty przyznane

Na wczorajszej sesji burmistrz udzielił informacji na temat środków, które miasto przeznaczyło na organizacje imprez sportowych, kulturalnych, a także na ochronę i promocję zdrowia, realizowanych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje). Łącznie rozdzielono 295,5 tys. zł.

Najwięcej pieniędzy przyznano instytucjom upowszechniającym sport i kulturę fizyczną (270 tys. zł). W szczegółach przedstawia się to następująco:

Stowarzyszenie BKS - piłka ręczna i nożna mężczyzn w mieście- 220 000 zł
LOK - V Jubileuszowy 12-godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy w Kopalni Soli Bochnia - 14 800 zł
LOK - Zawody w strzelaniu z broni kulowej - 3 500 zł
Towarzystwo Sportowe MOSiR - XVI Memoriał Majora Bacy - 6 700 zł
TS MOSiR - XII Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni - 5 000 zł
ZHP Hufiec Bochnia - Harcerska Olimpiada Sportowa — 700 zł
ZHP Hufiec Bochnia - Harcerskie Zawody Pływackie — 700 zł
Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia - rywalizacje sportowe i aktywny wypoczynek osób niewidomych i słabowidzących - 1 100 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- zawody sportowe i turniej tańca towarzyskiego dla osób niepełnosprawnych 1 500 zł
Polski Związek Głuchych - aktywizacja środowiska niesłyszących i słabosłyszących poprzez sport - 1 100 zł
TKKF Promień - Bocheńska Młodzieżowa Liga Strzelecka - 1 000 zł
TKKF Promień - II Gimnazjada Strzelecka - 1 000 zł
TS MOSiR - Bocheńska Liga Judo Dzieci - 4 500
TS MOSiR - Bocheńska Międzyszkolna Liga Szachowa - 4 500 zł
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - turnieje brydża sportowego 1 500 zł
Stowarzyszenie OCHRONKA - V Młodzieżowy Turniej Piłki Halowej o Puchar CENTRUM 2009 - 1 200 zł
Stowarzyszenie OCHRONKA - VII Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar CENTRUM 2009 1 200 zł

W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA - Dzień Papieski w Bochni - 3 000 zł
Stowarzyszenie KOTŁOWNIA - Kameralne popołudnia z kulturą - 3 000 zł
Stowarzyszenie KOTŁOWNIA - Bocheńskie obchody Dnia Papieskiego 4 500 zł
Stowarzyszenie EUROPA-LINGUA - wydanie publikacji "Bochnia w latach 1979-1989" - 5 000 zł
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne DE PROFUNDIS Wieliczka - Bocheńska XIII - czyli XIII wiek w Bochni - 2 000 zł
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - Gwardia Miejska Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia - 2 000 zł

W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia:

TPCH HOSPICJUM - niesienie pomocy chorym w stanach terminalnych - opieka paliatywna w mieście - 5 000 zł
Bocheński Klub Abstynentów - w poszukiwaniu siebie (prowadzenie grup wsparcia) - 1 000 zł

Jednocześnie rozpisano drugi etap otwartego konkursu ofert na realizację zadań, tym razem w drugiej połowie roku. Beneficjentami środków mogą być te organizacje pozarządowe, które w terminie do 30 kwietnia złożą oferty w Urzędzie Miejskim. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz ochrony i promocji zdrowia zostało przeznaczone kolejnych 24.500 zł.