Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-04-26 08:01:21 przez system

Greckie praktyki uczniów Ekonomika

Jak smakuje świeżo wyciśnięta oliwa z oliwek ? Ile dojrzewa i z jakiego mleka jest robiony ser feta? Jak smakuje ten prawdziwie grecki? Jak się go produkuje? Na te i inne pytania już niedługo znajdzie odpowiedź grupa 55 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Bochni, ponieważ wyjeżdża na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji w rejon Larissy do miejscowości Messagkala.

Staż realizowany jest w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, który pozwala na udział uczniów w całkowicie bezpłatnych wyjazdach, które mają doskonalić ich umiejętności zawodowe i językowe.

Tematyka projektów, które młodzież Ekonomika będzie realizować to: "Praktyki zawodowe - zbilansowana dieta w Europie" - 26 uczniów i "Kulinarna Praktyka - doskonały start na rynku pracy" - 29 uczniów. Organizacją, przyjmującą uczniów, jest Kokkino Nero Mobility Center z Larissy.

Staż realizowany jest w ramach programu Erasmus +. Jest on kontynuacją programu Leonardo da Vinci, który był realizowany w Zespole Szkół nr 3 w latach 2009 - 2014 i dzięki któremu już 150 uczniów Szkoły wzięło udział w zagranicznych stażach zawodowych zdobywając przede wszystkim doświadczenie zawodowe i językowe. W lipcu ubiegłego roku 30 uczniów i absolwentów szkoły uczestniczyło trzytygodniowym stażu w Portugalii w Apuli nad brzegiem Atlantyku, realizując projekt "Europejski model kształcenia zawodowego w praktyce"

Obecny projekt, zakłada m in. wsparcie uczniów Zespołu Szkól nr 3 oraz samej szkoły w postaci organizacji wyjazdu na bezpłatne praktyki zawodowe do greckich przedsiębiorstw działających w branży spożywczej, a przede wszystkim hotelarsko-gastronomicznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez:

  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zdobycie doświadczenia praktycznego w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz nowych umiejętności potwierdzonych certyfikatem Europass Mobilność,
  • podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego - językiem projektu jest język angielski
  • kształtowanie postaw asertywnych ułatwiających aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy i awans zawodowy.

- Udział młodzieży naszej szkoły w stażach zagranicznych przyczynia się bez wątpienia do jej osobistego i zawodowego rozwoju oraz do doskonalenia umiejętności językowych. Bardzo ważną korzyścią dla uczniów jest poznanie stosowanych w danej branży zawodowej nowoczesnych techniki, narzędzi, metod produkcji lub standardów organizacji usług. Podczas praktyk młodzież ma okazję porównać krajowe rozwiązania branżowe z zagranicznymi i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym. Jako szkoła powiatowa realizując projekty zagraniczne, staże zawodowe, wpisujemy się w działania powiatu mające na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego a także promocje Szkoły. Dajemy przekaz obecnym i przyszłym uczniom, że okres nauki w szkole to nie tylko teoria, ale i praktyka czyli doskonalenie przede wszystkim umiejętności zawodowych i nie koniecznie tylko w szkolnych ławach i pracowniach, ale jeżdżąc po Europie, poznając kulturę i daną branżę zawodową - mówi Piotr Czekaj, dyrektor szkoły.

- Te działania to także realizacja naszej strategii wspierania uczniów i wyposażania ich w maksimum umiejętności zawodowych, które mamy nadzieję wykorzystają na egzaminach zawodowych a także w przyszłej pracy zawodowej - kontynuuje dyrektor szkoły.

Taki wyjazd to oczywiście nie tylko nauka i praca, ale również ciekawe spędzanie czasu wolnego, poznanie nowych ludzi, innej kultury i zwiedzanie najciekawszych miejsc w Grecji a także integracja, nowe przyjaźnie i co ważne wypoczynek. Staż za granicą to dla 55 uczniów wyjątkowa nagroda za wytężoną pracę w mijającym powoli roku szkolnym, ale i motywacja dla innych uczniów do nauki, ponieważ średnia ocen z przedmiotów zawodowych jest jednym z kryteriów wyboru uczestników takich wyjazdów.

Ten wyjazd to jeden z co najmniej dwóch takich wyjazdów w tym roku szkolnym, gdyż 12 maja kolejna grupa 32 uczniów, która już została zrekrutowana, wyjedzie na trzytygodniowy staż w to samo miejsce, co ich rówieśnicy w kwietniu. Tak więc maj 2016 roku jest do uczniów Ekonomika miesiącem zdobywania wyjątkowych doświadczeń zawodowych i kulturowych.