Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-05 19:51:24 przez system

Grupa Wymiany Doświadczeń w Starostwie

Prezentacja węzłowych problemów zarządzania oświatą, analiza porównawcza oświatowych wskaźników organizacji w powiatach uczestniczących w GWD, przedstawienie koncepcji „Modelu doradztwa dla JST" to m.in tematy poruszane podczas dwudniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania sektorem oświaty, które gospodarzem był Powiat Bocheński.

Udział w nim wzięli samorządowcy z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, łańcuckiego, kieleckiego i nowotarskiego jak również eksperci ds. prawa oświatowego. Powiat Bocheński reprezentowali starosta Adam Korta, wicestaropsta Ryszard Drożdżak i Rafał Rudka członek Zarządu Powiatu.

Spotkanie odbyło się w ramach wdrażanego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" – II etap. Jego realizatorami są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Związek Miast Polskich.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wiedza w zakresie wykorzystanie ICT, umiejętność posługiwania się językami obcymi), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.