Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-07-07 00:22:22 przez Czas2012

Gusła nad dopłatą - przetarg rozstrzygnięty

Kto wybuduje wielofunkcyjny obiekt na osiedlu Niepodległości?

Jak informuje UM Bochnia najkorzystniejszą ofertę na budowę wielofunkcyjnego obiektu zlokalizowanego na osiedlu Niepodległości w Bochni przedstawiła firma SOLKAN Sp. zo.o z Rzeszowa oferując za wykonanie zadania za kwotę 10,6 mln złotych. Miasto w przetargu proponowało ok. 1,5 mln mniej (9,3 mln), jednak pozostałe oferty były jeszcze bardziej dla miasta niekorzystne.

Na ogłoszony w marcu br. przetarg wpłynęło 11 ofert, a proponowane w nich kwoty za wykonanie zadania mieściły się w granicach pomiędzy 10,6 mln do 13,7 mln złotych. W tym miejscu należy przypomnieć, że w budżecie miasta uwzględniono 9,3 mln (w tym 8 mln dotacji z Polskiego Ładu) więc należało dołożyć brakującą kwotę, około 1,5 mln złotych aby móc rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę.

Sprawa dołożenia brakującej kwoty (1,5 mln zł) rozegrała się w ciekawy sposób na ostatniej Sesji Rady Miasta która odbyła się 27 czerwca. W trakcie sesji. burmistrz miasta Magdalena Łacna złożyła autopoprawkę do budżetu na 2024 rok (w imieniu p. burmistrz autopoprawkę złożyła formalnie skarbnik miasta E. Dudek, (godz. 14:30!) w której wycofała się z przesunięcia środków w wysokości 1,5mln zł na tę inwestycję, a to oznaczałoby rezygnację z całego postępowania i rozpisanie nowego przetargu. W trakcie dyskusji radni przekonywali M. Łacną do zmiany stanowiska wskazując z obawą, że zadanie może zostać w tym roku niewykonane.

Dla przykładu przedstawiamy głosy radnych zaskoczonych złożonym w ostatniej chwili wnioskiem. I tak: radny Grzegorz Pałkowski (PiS) który jest przewodniczącym zarządu osiedla Niepodległości pytał: Dlaczego te pieniądze zostały zdjęte? Przecież mieszkańcy osiedla Niepodległości czekają na ten obiekt. Wprawdzie jest problem z drogą dojazdową, ale ten problem trzeba jakoś rozwiązać. Dlaczego z dnia na dzień została podjęta taka decyzja? - dopytywał. W kolejnej wypowiedzi stwierdził: Za tą inwestycją jest 97 procent mieszkańców osiedla Niepodległości, którzy każdego dnia dopytują kiedy powstanie przedszkole, czekają na ten obiekt. Tutaj pod presją 20-50 osób zabierane jest 1,5 mln złotych, żeby najprawdopodobniej uwalić tę inwestycję. Proszę powiedzieć co dalej będzie działo się z tą promesą, która jest przyznana w wysokości 8 mln zł? (przyp.red.z Polskiego Ładu) Co dalej? Czy coś tam powstanie? Czy w ogóle chce pani całkiem zablokować tę inwestycję i szukać przełożenia tych pieniędzy na inną?

Burmistrz M. Łacna argumentowała wprowadzenie poprawki tym, że ta nowa sytuacja daje nam czas aby pochylić się, zrobić spotkanie z mieszkańcami, żebyśmy mogli spokojnie to później przeprowadzić, żeby nie było takiej sytuacji jaką usłyszałam od nich, (przyp.red. - mieszkańcy bloku nr 6) że zablokują nam dojazd do tego miejsca. Jestem świadoma tego, że przedszkole w tym miejscu ma prawo bytu i będę starała się aby to przedszkole tam było. Potrzebujemy czasu, aby usiąść z mieszkańcami i spółdzielnią, żeby dopracować konsensus i kiedy zaczniemy budowę, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że zablokują nam dojazd.

Natomiast radny Ireneusz Sobas (PiS) porównał sytuację jaka wytworzyła się podczas obrad sesji do filmów Barei. Przychodzimy na 9:00 na sesję Rady Miasta, dostajemy wcześniej komplet dokumentów, w tym m.in. uchwałę o zmianie budżetu i co znajdujemy w tej uchwale? Kwotę 1,5 mln zł potrzebną do ruszenia inwestycji pn.”Budowa budynku wielofunkcyjnego na os. Niepodległości”. Godzina 14:30 pani skarbnik w imieniu pani burmistrz składa autopoprawkę mówiąc, że te pieniądze zostają decyzją pani burmistrz wycofane. Co się stało między godzina 9:00 a 14:30? Oczywiście nikt nie odpowie. Mogę się domyślać, że ktoś zadzwonił, przyszedł, powiedział, że będzie wielkie larum jak te pieniądze zostaną przeznaczone i inwestycja ruszy. Czy mamy tak działać na zasadzie szantażu werbalnego bądź niewerbalnego, bo ktoś przyjdzie i powie, że się z tym nie zgadza? Chyba nie tędy droga - argumentował.

Padły również pytania o to co z dotacją – do 12 lipca musimy ogłosić postępowanie przetargowe, w ramach którego wybierzemy wykonawcę. To postępowanie musi skutkować podpisaniem umowy – wyjaśnił Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych UM Bochnia.

Po burzliwej dyskusji burmistrz M. Łacna wycofała autopoprawkę a radni nagrodzili tę decyzję oklaskami. W końcu przystąpiono do głosowania uchwały zgodnie z jej pierwotnym kształtem.

Tak głosowali radni w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok uwzględniającą poprawkę1,5 mln złotych na wielofunkcyjny budynek na os. Niepodległości.

Za(20): Jan Balicki, Marek Bryg, Maciej Buszko, Andrzej Dygutowicz,
Maciej Gawęda, Marcin Imiołek, Katarzyna Korta-Wójcik,
Bogdan Kosturkiewicz, Barbara Kucharska, Jolanta Michałowska,
Roman Mocię, Sylwia Pachota-Rura, Grzegorz Pałkowski, Marek Rudnik,
Patryk Salamon, Luiza Sawicka-Hofstede, Ireneusz Sobas, Rafał Sroka,
Leszek Stabrawa, Barbara Szczygieł;

Wstrzymała się (1): Urszula Golińska.

K. Stompór

Czytaj także: Przedszkole nr 2 - rusza przetarg na odbudowę