Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-02-09 21:29:16 przez Czas2012

Handel produktami spożywczymi - ułatwienia dla rolników

Spore ułatwienia czekają rolników, chcących sprzedawać swoje dobra w handlu bezpośrednim na bocheńskich targowiskach. Wraz z 1 stycznia w życie weszła ustawa, która nakazuje samorządom wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty bez opłaty targowej. W Bochni takie place to Mój Rynek przy ul. Partyzantów oraz Gazaris przy Hali Targowej.

Na sesji Rady Miasta głos zabrał Tomasz Kuc z wydziału gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa bocheńskiego Urzędu Miasta – „W dniu 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dn. 29.10.2021 o ułatwieniach w prowadzeniu handlu u piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Zakłada ona, że Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest do wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu (…). W związku z powyższym do spełnienia zapisów tej ustawy zaproponowano teren targowiska Mój Rynek przy ul. Partyzantów w Bochni oraz plac rolny na placu Gazaris (…). Przedmiotem handlu na wskazanych miejscach będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przedmiotowym uchwały zwolnieni będą z opłaty targowej.

Jednocześnie wraz z ulgami Rada Miasta zdecydowała o podniesieniu opłaty targowej na poziomie 2zł. Ostatnia stawka została uchwalona w 2012 roku i jak sądzi Jan Balicki, biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług, jak również inflację na przestrzeni ostatnich 10 lat, podwyżka ta jest zasadna.

Podobne zdanie wyraziła komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Rada również jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę.

DML