Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-23 20:05:28 przez system

Harmonijna współpraca władz Drwini i powiatu

Gmina Drwinia przekaże Powiatowi Bocheńskiemu ogółem 900 000 zł na remont dróg przebiegających przez jej teren. Połowę tej kwoty, czyli 450 000 zł, przekazano już w czerwcu jako zaliczkę na ten cel.

Od dwóch lat można zaobserwować intensywne prace remontowe na drogach gminnych i wojewódzkich biegnących przez gminę Drwinia, a w tym roku wreszcie nadszedł czas na drogi powiatowe. Przez ostatnich kilka miesięcy trwa remont ciągu dróg powiatowych Niedary – Gawłówek oraz Ispina – Bieńkowice. Po wielu miesiącach utrudnień i niedogodności roboty drogowe dobiegają końca.

Z uwagi na potrzebę pilnego remontu Gmina Drwinia występowała wielokrotnie z wnioskami o naprawę mocno wyeksploatowanych dróg powiatowych. W kwietniu roku 2013 władze powiatu warunkując remont przekazaniem 900 000 zł na ten cel przystąpiły do realizacji przebudowy ciągu dróg biegnących przez gminę. Po sześciu miesiącach utrudnień i komplikacji prace zmierzają do finału.

Koszty remontu podzieliły między siebie: Gmina Drwinia, która przekaże samorządowi powiatu 900 tys. zł dotacji (połowę tej kwoty tj. 450 000 zł przekazała już w czerwcu 2013 roku), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego oraz Powiat Bocheński. Partycypacja Gminy Drwinia w kosztach remontu była jednym z warunków uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Kwota 900 000 zł w stosunku do zaangażowanych środków właściciela drogi, czyli Starostwa Powiatowego (1 mln 695 tys. 777 zł), stanowi 53%.