Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-05-07 19:36:12 przez Czas2012

I sesja Rady Miasta - nowa Pani Burmistrz, nowi Radni

Komisarz Wyborczy w Tarnowie zwołał na dzień dzisiejszy (7 maja 2024) I sesję Rady Miasta Bochnia. I sesja po wyborach samorządowych odbyła się o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta Bochnia, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2.

Dzisiejsze zebranie radnych w Urzędzie Miasta było pierwszym po odbytych w miesiącu kwietniu 2024 r. wyborach samorządowych. Pierwsza sesja Rady Miasta to przede wszystkim zaprzysiężenia radnych i burmistrza miasta, głosowania nad wyborem nowego przewodniczącego obrad. Odbyły się również ślubowania. Złożyli je radni, oraz nowa burmistrz miasta Magdalena Łacna.

Jednym z pierwszych punktów posiedzenia dzisiejszej Rady było odczytanie przez Małgorzatę Moskalik Przewodniczą Terytorialnej Komisji Wyborczej sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Wyborczej odbytych wyborów samorządowych. Przypomnijmy, Miejska Komisja Wyborcza składała się z 11 członków i byli nimi: Jerzy Kazimierz Bieżychudek, Agata Krystyna Chmura, Ryszard Józef Ciuła, Monika Karolina Czekaj, Teresa Drożdżak, Stefan Jerzy Guzik, Agnieszka Elżbieta Kolasińska, Małgorzata Kowalska- Kucharska, Małgorzata Alicja Moskalik, Sylwia Marta Pazdalska, Izabela Katarzyna Ulas.

Tuż po złożeniu sprawozdania wszyscy radni otrzymali z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego. W nowej Radzie Miasta, na 21 mandatów radnych tylko 4 osoby z poprzedniej rady pozostają w nowej kadencji.
Radni którzy na najbliższe pięć lat zasiądą w Radzie Miejskiej to:

1. Radni Komitetu Prawo i Sprawiedliwość – 9 radnych:
Ireneusz SOBAS, Barbara SZCZYGIEŁ, Jan BALICKI, Grzegorz PAŁKOWSKI,
Bogdan KOSTURKIEWICZ, Marek BRYG, Rafał SROKA, Andrzej DYGUTOWICZ,
Barbara KUCHARSKA;

2. Radni Komitetu KO – 4 radnych:
Jolanta MICHAŁOWSKA, Katarzyna KORTA-WÓJCIK, Urszula GOLIŃSKA,
Roman MOCIĘ:

3. Radni Komitetu Reaktor B7 – 4 radnych:
Luiza SAWICKA-HOFSTEFE, Wojciech WOŹNICZKA, Maciej GAWĘDA,
Sylwia PACHOTA-RURA;

4. Radni Komitetu BWS – 2 radnych:
Filip PACH, Maciej BUSZKO;

5. Radni Komitetu BdB – 2 radnych:
Marcin IMIOŁEK, Marek RUDNIK.

Radni złożyli ślubowanie według słów: Wierni konstytucji i prawom Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Radni ślubowali wypowiadając słowa: Ślubuję lub Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

Po ślubowaniu radnych, Magdalena Łacna odebrała zaświadczenie o wyborze na stanowisko burmistrza miasta oraz złożyła ślubowanie. Nowa Pani Burmistrz złożyła ślubowanie według roty:

Obejmując urząd Burmistrza Miasta Bochnia uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony urząd sprawowała będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Po czym padły słowa: Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

Po tych słowach Magdalena Łacna, odbierając gratulacje od radnego seniora prowadzącego pierwszą cześć obrad Andrzeja Dygutowicza rozpoczęła pełnienie funkcji burmistrza miasta. Funkcję tą rozpoczęła jako pierwsza kobieta na tym urzędzie w dziejach miasta Bochni.
W swym pierwszym przemówieniu w rozpoczynającej się nowej kadencji Rady Miasta, zaprzysiężona już Pani Burmistrz Magdalena Łacna zachęcała radnych do współpracy na rzecz miasta.

Z kolei powołano komisję skrutacyjną, która w składzie: Bogdan Kosturkiewicz (PiS), Urszula Golińska (KO), Sylwia Pachota-Rura (B7), przygotowała wybory przewodniczącego Rady Miasta.

Zgłoszono dwoje kandydatów : Katarzynę Korta-Wójcik (KO) oraz Jana Balickiego (PiS). Po przeliczeniu głosów przew. komisji skrutacyjnej B. Kosturkiewicz ogłosił wyniki tajnego głosowania, i tak, Katarzyna Korta- Wójcik (KO) otrzymując 11 ważnych głosów została wybrana na przewodniczącą Rady Miasta Bochnia, a Jan Balicki otrzymał jeden głos mniej, czyli 10 ważnych głosów.

Od tego momentu przewodnictwo obrad przejęła nowa przewodnicząca Rady Miasta K. Korta-Wójcik. Kolejny punkt to wybór wiceprzewodniczącego RM. Jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko został Marek Rudnik (BdB). Odbyła się ponownie procedura wyboru, po której B. Kosturkiewicz ogłosił, że w wyniku tajnego głosowania kandydat Marek Rudnik otrzymał 12 głosów za, 2 głosy przeciw oraz 7 głosów wstrzymujących się. Tym samym M. Rudnik został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bochnia.

Na tym zakończyły się obrady I sesji Rady Miasta Bochnia. Kadencja nowej Rady Miasta potrwa 5 kolejnych lat, aż do maja 2029 roku. Wybory przewodniczących komisji problemowych odbędą się na kolejnej sesji w dniu 23.05.2024 r.

Po zakończeniu obrad, czasbochenski.pl gratulując wyboru nowej Pani Burmistrz zapytał krótko, jak się dzisiaj czuje jako burmistrz miasta:

M. Łacna – fantastycznie, to jest to takie uczucie, że zapiera dech, ale to też jest takie bardzo duże wyzwanie. Wiem, że mam olbrzymi kredyt zaufania od mieszkańców, od wyborców i zrobię wszystko aby nikogo nie zawieść. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo wzruszona, co można było pewnie zauważyć po ślubowaniu, że zabrakło mi głosu. Są to duże emocje. Jestem przeszczęśliwa.

K. Stompór