Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-09 21:48:41 przez system

II edycja akcji uzyskiwania dostępu do ZIP w Bochni

W poniedziałek 12 października w godzinach od 10.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta Bochnia w Punkcie Obsługi Klienta (wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego 2, parter) przeprowadzona zostanie kolejna akcja wydawania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Podczas pierwszej akcji, zorganizowanej 21 września br. przez Urząd Miasta Bochnia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Tarnowie, ponad 250 mieszkańców Bochni uzyskało dostęp do ZIP zorganizowanej. W związku z tym, że nie każdy chętny zdążył wtedy z otrzymaniem dostępu do ZIP, Burmistrz Stefan Kolawiński informuje, że akcja zostanie przeprowadzona ponownie. Odbędzie się, jak poprzednio, w Urzędzie Miasta Bochnia w Punkcie Obsługi Klienta (wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego 2, parter) 12 października 2015 r., w godzinach od 10.00 do 16.00.

Korzystając z pomieszczeń Urzędu Miasta Bochnia pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Tarnowie będą wydawać loginy i hasła dostępu do ZIP.

Jakie informacje zawiera ZIP?
- Prawa pacjenta,
- Zasady korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą,
- Nasz aktualny status ubezpieczenia w eWUŚ,
- Wykaz placówek mających kontrakt z NFZ wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych,
- Świadczenia zdrowotne, które zostały nam udzielone i sfinansowane przez NFZ,
- Wystawione recepty i kwoty refundacji leków oraz zaopatrzenia ortopedycznego,
- Deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ,
- Informacja na jakim etapie jest nasz wniosek o leczenie sanatoryjne.

Przed spotkaniem należy wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny pod adresem https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/ i przynieść wydrukowane potwierdzenie jego złożenia, by przyspieszyć proces załatwienia sprawy. Formularz będzie można również wypełnić przy pracownikach NFZ.
Do uzyskania hasła i loginu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu.

Więcej informacji w tym temacie można uzyskać na stronie www.nfz-krakow.pl w części poświęconej Zintegrowanemu Informatorowi Pacjenta.