Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-14 13:00:18 przez system

II Konferencja Naukowa w SOSW

Nasze czasy trudnym wyzwaniem dla pedagogów. 50 wykładów!

„Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Człowiek – wartości – wychowanie” – to motto przewodnie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 16 stycznia w Auli Domu Pielgrzyma „Bursa” i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni. Wykład inauguracyjny wygłosi Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. z Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku.

Następnie, w trakcie ośmiu paneli, uczestnicy wysłuchają ponad 50 wykładów.
Współczesna cywilizacja postępu niesie ze sobą coraz to nowe zagrożenia i problemy z którymi musi zmierzyć się człowiek. Proces liberalizacji systemu wartości - z jednej strony kształtuje nowoczesną umysłowość i mentalność - z drugiej, kwestionuje naturę człowieka, jego godność, dobro i miłość. Uniwersalne, ogólnoludzkie wartości zostają coraz częściej zastępowane antywartościami i pseudowartościami.

- Podczas konferencji będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak wprowadzać dzieci i młodzież w świat humanistycznych wartości, jak wychowywać młode pokolenie w oparciu o przyjaźń, pracę, rodzinę, umiłowanie ojczyzny, tolerancję dla inności, godność i poszanowanie życia – wyjaśnia Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Bochni.

- Mamy nadzieję, że połączenie refleksji teoretycznej oraz analiza wyników badań empirycznych, przyczynią się do pełniejszego zrozumienia problemów współczesnej aksjologii, jak również pozwolą sformułować wnioski i rekomendacje dla praktyki pedagogicznej – dodaje pomysłodawca konferencji Elżbieta Włodek.

Początek o godz. 9.00 w Auli św. Mikołaja przy ul. Stasiaka 10, kolejne panele, tuż obok w pomieszczeniach Ośrodka przy ul. Stasiaka 1A i Stasiaka 8.

Patronat honorowy: Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński oraz Stefan Kolawiński – Burmistrz Bochni.

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni.