Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-16 18:44:31 przez system

II sesja Rady Powiatu: nowe komisje

Wtorkowa (16 grudnia), II sesja Rady Powiatu obecnej kadencji rozpoczęła się od ślubowania dwojga radnych. Przyrzeczenie złożyli: Stanisław Bukowiec z BiZBR, który był nieobecny na I Sesji, oraz Małgorzata Brzegowy z Naszej Wspólnej Sprawy. Weszła ona do Rady w miejsce Małgorzaty Więckowskiej, która została wybrana burmistrzem Nowego Wiśnicza.

Rada wybrała też członków poszczególnych Komisji oraz ich przewodniczących.

I tak przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Marcinek (PiS), a członkami: Wacław Woźnicki, Piotr Skoczek, Robert Hołda oraz Ryszard Rozenbajgier.

Komisji Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki będzie przewodniczył Ryszard Rozenbajgier (PiS), jej członkami zostali wybrani: Ryszard Drożdżak, Bernadetta Gąsiorek, Stanisław Bukowiec, Michał Paszkot oraz Jacek Pająk.

/media/data/upload/Grudzien/2014/drozdzak.jpgPrzewodniczącym Komisji Budżetu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska został Ryszard Drożdżak (PSL), w jej skład weszli również: Małgorzata Brzegowy, Piotr Skoczek, Wiesław Kukla, Józef Radzięta, Rafał Rudka oraz Ludwik Węgrzyn.

Szefem Komisji Komisji Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji wybrano Mariusza Zająca/media/data/upload/Grudzien/2014/zajac.jpg PiS). Jej członkami zostali: Robert Hołda, Michał Paszkot, Jerzy Łacny i Zbigniew Biernat.

W Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na przewodniczącego wybrano Tadeusza Wadasa (PiS). Ponadto w tej komisji znajdą się radni: Michał Góra, Anna Kosturek, Bernadetta Gąsiorek, Krzysztof Kołodziejczyk, Stanisław Bukowiec i Jerzy Łacny.

Zanim doszło do sesji, radni deklarowali w której komisji chcieli by zasiadać, przy czym jeden radny nie może uczestniczyć w więcej niż 2 komisjach. Glosowano zwykle według listy kandydatów do danej komisji i odbywało się to zasadniczo bez problemów i jednogłośnie.

/media/data/upload/Grudzien/2014/Wadas.jpg

Najwięcej kłopotów sprawił radnym wybór do Komisji Zdrowia. Najpierw, inaczej niż w innych komisjach, zgłoszono dwoje kandydatów na przewodniczących. W głosowaniu wygrał Tadeusz Wadas przed dr Anną Kosturek (NWS). Potem okazało się, że zbyt wielu chętnych zgłosiło swój akces do tej komisji, która może liczyć tylko 7 członków wraz z przewodniczącym. W tym miejscu wystąpił radny Piotr Skoczek z propozycją, aby zmienić statut Rady Powiatu ograniczający liczbę członków w komisjach. - Jeśli ktoś chce pracować w danej komisji to dajmy mu tę możliwość – apelował. Zmiany statutowe okazały się jednak niemożliwe do przeprowadzenia na tej samej sesji ze względów formalnych i odłożono je na później. Ostatecznie z zasiadania w Komisji Zdrowia musiał zrezygnować Wacław Woźnicki, który został już wybrany do dwóch innych komisji.

eb