Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-03 15:34:54 przez system

Ile dzieci mamy w Bochni?

Bochnia zajęła 1021 miejsce (na 2479 w kraju) w zestawieniu Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczącego liczby dzieci we wszystkich gminach w Polsce. Według danych z 2014 r. 19,6% (5899) mieszkańców Bochni stanowiły osoby poniżej 18. roku życia.

Gdzie zatem było najwięcej dzieci? Na szczycie zestawienia znalazła się małopolska gmina Słopnice, gdzie 29,6% społeczności to osoby małoletnie. Klasyfikację zamyka m.in. Sopot, w którym odnotowano 12% nieletnich. W rankingu znalazły się zarówno gminy miejskie, jak i miejsko-wiejskie oraz wiejskie.

Według danych GUS w 2014 r. w Polsce było niemal siedem milionów osób poniżej 18. roku życia, co z kolei stanowiło 18% społeczeństwa w kraju.