Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-14 05:04:27 przez system

Innowacyjna gospodarka w Starostwie

Dużym zainteresowaniem cieszyło się odbyte w piątek 9 stycznia spotkanie informacyjne pn. ?Dotacje unijne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?. Na spotkaniu, które odbyło w Starostwie można było dowiedzieć się jak poprawnie aplikować do działań:

Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

Działanie 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2.

Szkolenie prowadzone było przez ekspertów ds. Funduszy UE, będących pracownikami MARR S.A pełniącej rolę Regionalnej Instytucji Finansującej przy wdrażaniu w Małopolsce działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.