Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-02-13 05:08:13 przez system

Innowacyjnie w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Bochni testuje nowoczesny system powiadamiania petentów o zakończeniu sprawy za pomocą SMS-a. Powiadamianie SMS-em jest możliwe praktycznie dla każdej sprawy, wystarczy urzędnikowi podać numer telefonu komórkowego, na który wiadomość ma być wysłana.

Jest to proste narzędzie, a bardzo ułatwiające komunikację z petentem i co warto podkreślić - zmniejszające koszty.
Po trzymiesięcznym okresie testowania systemu oceniona zostanie jego funkcjonalność i przydatność, oraz policzone zostaną koszty związane z wysyłanymi wiadomościami i ewentualne oszczędności na połączeniach głosowych do sieci GSM. Wtedy dopiero zostanie podjęta decyzja o dalszym użytkowaniu i rozbudowie systemu.
- Spodziewamy się, że taki sposób powiadamiania nie tylko poprawi komfort obsługi, ale również usprawni pracę w urzędzie przez odciążenie pracowników, którzy będą mogli obsługiwać petentów nie odrywając się co kilka minut do telefonu w celu sprawdzenia i udzielenia informacji, czy dokument jest już gotowy do odebrania w Starostwie - mówi Starosta Jacek Pająk.