Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-08-20 18:41:14 przez system

Interesujący projekt bocheńskiego Kolpinga

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, rozpoczęło realizację interesującego projektu skierowanego głównie do młodzieży z Powiatu Bocheńskiego, pod nazwą „Konsument-Obywatel-Sieć”.

Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej praw konsumenta w Internecie oraz wykorzystywania Internetu w kontaktach obywatela z administracją. Według Bartłomieja Gogoli, prawnika związanego z bocheńskim Kolpingiem, coraz więcej umów jest zawieranych przez Internet, a sklepy z ulic przenoszą się do rzeczywistości wirtualnej. To powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na znajomość instrumentów ochrony praw konsumenta, uwzgledniających zwłaszcza specyfikę kontaktów na odległość. Znajomość tych zagadnień jest szczególnie potrzebna w obliczu licznych naruszeń praw konsumenta w sieci. Projekt przewiduje także edukację w zakresie rodzącego się dopiero zjawiska kontaktów obywatela z administracją przez Internet. „Postanowiliśmy, że projekt zaadresujemy do młodzieży, gdyż ta grupa najłatwiej przyswaja sobie umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii” – mówi Bartłomiej Gogola.

Przewodnicząca Bocheńskiej Rodziny Kolpinga, Grażyna Rzepka – Płachta zdradza niektóre z planowanych działań projektowych: „Już wkrótce rozpoczniemy prelekcje w szkołach Powiatu Bocheńskiego. Przeprowadzimy też zajęcia warsztatowe. Planujemy uruchomienie strony internetowej z forum i czatem. Będą także wydawane broszury informacyjne i newsletter”. Projekt Konsument-Obywatel-Sieć będzie realizowany do lipca przyszłego roku. Partnerami w projekcie bocheńskiej „Rodziny Kolpinga” są: Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Projekt jest realizowany dzięki współfinansowaniu przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.