Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-11 11:35:13 przez system

Inwestują w Człowieka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni rozpoczyna drugą edycję projektu pt.: Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2009 mogą wziąć w nim udział wychowankowie rodzin zastępczych i osoby niepełnosprawne. Szczegółowe kryteria rekrutacji uczestników są dostępne na stronie internetowej www.pcpr.bochnia.pl. W celu uzyskania informacji lub zgłoszenia chęci udziału w projekcie można kontaktować się także osobiście z pracownikami socjalnymi w siedzibie Centrum w Bochni przy ul. Windakiewicza 9/5 lub telefonicznie pod numerami: (014) 611-97-40 do 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15ej.
|
Projekt pt.: Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim składa się podobnie jak w 2008 r. z takich form wsparcia społecznego jak:
1. profesjonalne świadczenie usług pracy socjalnej, która polega na pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
2. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
3. aktywna integracja — tj. nieodpłatny udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych m.in. podczas dwudniowych wyjazdów integracyjnych, porady psychologiczne, prawne, zawodowe, możliwość poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, wpływania na ogólne samopoczucie, które służy zaradności i samodzielności życiowej, możliwość skorzystania z wybranych kursów zawodowych.
Osoby, które mają trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z usług przewozowych.