Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-05-19 21:09:25 przez Czas2012

Inwestycje komunalne – na jakim są etapie?

Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która miała miejsce 20 kwietnia, dotyczyła stanu zaawansowania inwestycji komunalnych w mieście. Poruszono między innymi takie tematy jak: wymiana lamp na energooszczędne, dokończenie chodnika na osiedlu Smyków, przetarg na położenie asfaltu w Chodenicach, rewitalizacja Plant Salinarnych, utwardzenie drogi na działce 476 na osiedlu Smyków czy próba odpowiedzi na pytanie ile lamp można wymienić za 50 000 złotych.

Na pytania radnych odpowiadali: - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Aldona Słowik, zastępca burmistrza miasta - Robert Cerazy, architekt miejski - Jolanta Pawlus i zastępca burmistrza miasta - Gustaw Korta.

Aldona Słowik odpowiadając na pytanie o wymianę lamp na energooszczędne stwierdziła:

Wszystkie lampy, które są na majątku Urzędu Miasta będą w tak zwanych ledach. Okazuje się, że największe koszty oświetlenia generuje stary odcinek KN2 na którym są 72 lampy sodowe i chcemy je wymienić w pierwszej kolejności, na czym będziemy mieć bardzo duże oszczędności finansowe”. 

Radna Z. Banasiak zauważyła, że w lasku Uzbornia lampy świecą się całą noc i pytała czy to jest konieczne? - A. Słowik zaznaczyła, że „w tym miejscu to będzie dalej utrzymane, gdyż jest to teren gdzie jest niebezpiecznie pod kątem wandalizmu i istnieje duże prawdopodobieństwo ekscesów nocnych. Również tak zwana „kolejka”, świeci się przez noc, ale te miejsca wyposażone są w oświetlenie ledowe, czyli koszty są stosunkowo niewielkie”.

Radny B. Dźwigaj pytał także ile można wymienić lamp za mniej więcej 50 000 zł? A. Słowik - „jedna oprawa to kwota 1.100 zł, wiec liczymy że 35 – 40 000 zł powinno wystarczyć. Będziemy wymieniać lampy od Podedworza do samej góry do Krzęczkowa”.

Radną Z. Banasiak interesowała również sprawa dokończenia chodnika na osiedlu Smyków. „Tutaj mamy przygotowanie dokumentacji na złożone wnioski o dofinansowanie. Przeznaczono na to 210 tysięcy złotych”, co zdaniem radnej na wiele nie wystarczy, szczególnie, że przyjęty wcześniej koszt był na poziomie 280 000 zł. Radna Banasiak była pełna obaw, że inwestycja nie została doszacowana i czy to zadanie ma szansę w krótkim czasie dojść do finału, gdyż to ciągnie się już 4 rok. Na to pytanie odpowiedział R. Cerazy - „w zeszłym roku wystąpiliśmy o dotacje na to zadanie, z tego kierunku. Jeżeli nie dostaniemy wsparcia, to ogłosimy przetarg na tę inwestycję i zobaczymy z jaką kwotą się mierzymy. Wiele ujętych w budżecie zadań musi ulec zmianie, gdyż znaczący wzrost sum przetargów powoduje zmiany w planowanych zadaniach na ten rok. Budżet jest organizmem żywym. Wyjmujemy z zadań pieniądze, uzupełniamy, zamykamy przetargi, ogłaszamy kolejne. Są takie przetargi, które pokazują, że wartości przyjęte wcześniej są mniej więcej zbieżne z naszymi szacunkami, ale są i takie gdzie mamy dwukrotne przewyższenie”.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, radny Marek Bryg, zapytał o przetargi na wykonanie 3 niewielkich odcinków w Chodenicach. „Co z przetargami na to zadanie?”.

R. Cerazy – złożony jest wniosek do zamówień publicznych, oczekujemy na zgłoszenie się wykonawców.

Radna Z. Basiak zainteresowała się realizacją za kwotę 35 000 zł zadania programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasta Bochnia, pytając,- „co to jest za zadanie?”

R. Cerazy - „w ramach działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza, prowadzimy szereg działań, między innymi wspomagamy mieszkańców w realizacji termomodernizacji, a poza tym jak Państwo wiecie, pozyskaliśmy środki na wymianę pieców węglowych na gazowe oraz na pompy ciepła”.

Do pytania radnej Z. Banasiak, odnośnie utwardzenia drogi na osiedlu Smyków odniósł się wiceburmistrz Gustaw Korta - „Tam mamy zawnioskowane 624 000 zł, z czego maksymalne dofinansowanie jakie możemy uzyskać z Urzędu Wojewódzkiego to 50% czyli do około 300 000 zł. Jeżeli chodzi o środki na zadanie „Czyste Powietrze”, to są środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, są to środki na promocje tego programu i musimy je wydać do końca czerwca. Jeżeli ich nie spożytkujemy, to będziemy musieli je zwrócić. To są środki na wypełnianie wniosków, na urządzenia, które są potrzebne ekodoradcom na badanie próbek pieców, na akcje promocyjne i ulotki. Dla przykładu w zeszłym roku był zorganizowany piknik ekologiczny, sfinansowany właśnie z tego programu”.

Na komisji mówiono również o rewitalizacji Plant Salinarnych o której pisaliśmy 6 maja – czytaj TUTAJ.

W punkcie sprawy bieżące, przewodniczący komisji gospodarki radny M. Bryk przystąpił do przedstawienia wniosków jakie napłynęły do komisji. -„Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego firmy EKOMBUD jak i MPWiK (odnośnie fotowoltaiki i biogazowni), zwróciły się do burmistrza o uwzględnienie ich wniosków w poprawionym planie zagospodarowania przestrzennego. MPWiK ma biogazownię dla własnych potrzeb i w obecnym planie został cofnięty z sesji RM do prac na komisję, gdyż w tym terenie był zakaz budowania biogazowni. Gdyby ten plan wszedł w życie, MPWiK, który ma biogazownię, działałby tylko do określonego czasu aż ta biogazownia przestanie funkcjonować, a MPWiK nie mógłby wykonać nawet remontów czy też postawić nowej. Czyli te odpady na Smykowie, które wodociągi by nadal produkowały, nie ulegałyby spalaniu w istniejącej obecnie biogazowni. Na sesji RM, rozmawialiśmy również o fotowoltaice i tu zwraca się MPWiK i EKOMBUD o zwiększenie mocy, gdyż to co w tej chwili jest proponowane, czyli około 100 kWh, to jest mało. Tyle może zużyć osoba prowadząca swoją niewielką firmę. Wniosek o zwiększenie mocy fotowoltaiki do 500 kWh jest zasadny i proponuję zwrócić się do burmistrza, aby się tym zajął i uruchomił od nowa tę procedurę”.

Architekt Miejski, Jolanta Pawlus wyjaśniła procedurę jaką musi przejść od nowa zmiana zagospodarowania przestrzennego. Przy wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego będą mogli składać uwagi zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy. Komisja przegłosowała wniosek, aby burmistrz podjął na nowo działania zmierzające do ponownego rozpatrzenia proponowanych przez MPWiK oraz EKOMBUD zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

K. Stompór