Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-08-22 03:44:14 przez system

Ja, Ty, My - Powiatowa integracja

Wychowankowie rodzin zastępczych i osoby niepełnosprawne spotkają się 27 i 28 sierpnia na imprezie integracyjnej w Borku rozpoczynając wspólny udział w projekcie zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni na rzecz wzmocnienia działań integrujących społeczność Powiatu Bocheńskiego.

Łącznie 30 osób będzie uczestniczyć w grach, zabawach i konkurencjach zespołowych, żeby poznać się, zwiększyć spójność w grupie, poprawić komunikację i wzajemną akceptację, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i podnieść gotowość do współdziałania przez kolejne miesiące aż do końca roku. Cały projekt składa się z kilku etapów. Po imprezie integracyjnej nastąpią tygodnie pracy, kiedy uczestnicy projektu będą postępować na drodze do poprawy własnej sytuacji życiowej w oparciu o umowę tzw. kontrakt socjalny zawarty indywidualnie z pracownikami socjalnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kontrakt jest pisemną umową, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy (klienta i pracownika socjalnego), zakłada osiągnięcie wspólnie zaplanowanych, oczekiwanych i realnych efektów. Uczestnicy projektu będą korzystać z porad prawnych, psychologicznych i zawodowych a także zyskają możliwość skierowania na kursy podnoszące kompetencje o charakterze zawodowym. Projekt współfinansuje Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.