Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-18 06:16:42 przez system

Ja, ty, my ? powiatowa inwestycja w człowieka

W środę 10 grudnia 30 uczestników projektu pt. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim oficjalnie zakończyło udział w pięciomiesięcznych zajęciach integrujących społecznie. Z tej okazji symboliczne dyplomy i gratulacje potwierdzające uznanie za wykonany wysiłek przekazała uczestnikom dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni ? Elżbieta Paczyńska.

Uczestnikami projektu było 20 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz 10 osób niepełnosprawnych. Każdy z członków tej grupy podjął w sierpniu osobiste zobowiązanie do wykonania pewnego wysiłku w kierunku poprawy własnej sytuacji życiowej, aby zaradzić problemom samodzielności i funkcjonowania społecznego. Wysiłek ten był wspierany przez profesjonalistów - pracowników socjalnych, którzy pomagali uczestnikom rozpoznawać ich własne słabe i mocne strony oraz optymalnie wykorzystać indywidualne szanse a także możliwości, jakie daje im pomoc społeczna - wyjaśnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Paczyńska
Zajęcia integrujące trwały przez pięć miesięcy, a rozpoczęły się dwudniowym pobytem w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek. Tam uczestnicy poprzez udział w grach i zabawach uczyli się przełamywać bariery w kontaktach z innymi, a następnie podejmowali próby przełamywania własnych ograniczeń m. in. na ściance wspinaczkowej. W trakcie wykonywania zadań uczestnicy dostrzegli , że każdy człowiek może postawić sobie jakiś cel, dążyć na przodu, robić postępy, osiągać to, co wydawało się niemożliwe. Wysiłek ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej można porównać do alpinisty, który wspina się na szczyt góry, pokonuje lęki i słabości, przewiduje kilka ruchów na przód, wie czym grozi fałszywy ruch, ale też wie, jak piękny moment czeka go na szczycie góry. Doświadczenie pozytywnych emocji było bardzo ważne dla uczestników projektu - uzupełnia Dyrektor Powiatowego Centrum.
Udział w zajęciach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni od sierpnia do grudnia był dla uczestników szansą na postawienie kolejnego kroku na ścieżce własnego życia. Mogli oni skorzystać z porad psychologa, prawnika i doradcy zawodowego, którzy udzielili konsultacji indywidualnych w sumie podczas 105 godzin oraz podczas 7 sesji grupowych.
Dzięki tym wszystkim zajęciom osoby uczestniczące w projekcie miały okazję do lepszego poznania własnej psychiki. Nauczyli się radzić sobie z samooceną,co skutkuje odczuwaniem mniejszego lęku przed samodzielnością, a także większymi umiejętnościami w zakresie komunikacji interpersonalnej. Natomiast lepsza znajomość własnych praw i uprawnień oraz powstanie indywidualnych planów kariery zawodowej będzie pomocne na dalszych ścieżkach życia. Uczestnicy korzystali także ze wsparcia w postaci pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, brali także udział w kursach podnoszących kompetencje o charakterze zawodowym.

Zawsze bacznie przyglądam się projektom Powiatowego Centrum, tym bardziej , iż ideą wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez PCPR w Bochni , a w tym wypadku tego konkretnego projektu jest tak potrzebna pomoc drugiemu człowiekowi. Zyski z tej inwestycji mają wymiar indywidualny a czasem nawet osobisty dla każdej osoby biorącej udział w projekcie. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom zakończenia projektu i mam nadzieję, że wszystko to czego się nauczyli zaprocentuje już w niedalekiej przyszłości - mówi Starosta Bocheński Jacek Pająk.
Projekt prowadzony był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie na stronie internetowej: www.pcpr.bochnia.p