Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-07-10 20:43:25 przez system

Jak wypadły matury?

Maturzyści z powiatu na 2 miejscu w Małopolsce

Powiat bocheński uplasował się na drugim miejscu pod względem zdawalności matur w województwie małopolskim – informuje Urząd Powiatowy. Z pośród 739 uczniów przystępujących do egzaminu aż 680 osób otrzymało wynik pozytywny.

We wtorek maturzyści odebrali wyniki swoich matur. Młodzież, która postanowiła swoją edukację związać z powiatem bocheńskim, może być zadowolona z dokonanego wyboru, gdyż co roku egzaminy dojrzałości w tych placówkach wypadają bardzo dobrze.

To niezaprzeczalny sukces, że po raz kolejny nasza młodzież pokazała, ze jest najlepsza w Małopolsce. To ciężka praca ich samych , ale również nauczycieli i dyrekcji. Cieszy również fakt, że nakłady samorządu powiatowego na modernizację bazy i wyposażenia, tak aby młodzież mogła uczyć się w jak najlepszych warunkach, przynoszą efekty – wyjaśnia Józef Mroczek wicestarosta

Poniżej szczegółowe zestawienie:

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni (liceum) – 255 uczniów przystępujących, 251 zdało (98.4% śr. w powiecie, średnia w Małopolsce 88,1%, średnia w kraju - 85,3%

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni (liceum) - 51 uczniów przystępujących, 43 zdało, (84% - śr. w powiecie, średnia w Małopolsce 88,1%, średnia w kraju - 85,3%

Zespół Szkół nr 1 w Bochni „Mechanik":

Liceum Ogólnokształcące – 47 uczniów przystępujących, 46 zdało, (97,8% - śr. w powiecie, średnia w Małopolsce 88,1%, średnia w kraju - 85,3%

Technikum - 181 uczniów przystępujących, 168 zdało, (92,8% - śr. w powiecie, średnia w Małopolsce 75,7%, średnia w kraju – 69,6%

Zespół Szkół nr 2 w Bochni „Budowlanka" (technikum) - 66 uczniów przystępujących, 58 zdało, (87,9% - śr. w powiecie, średnia w Małopolsce 75,7%, średnia w kraju – 69,6%

Zespół Szkół nr 3 w Bochni „Ekonomik":

Technikum - 121 uczniów przystępujących, 105 zdało, (86,7% - śr. w powiecie, średnia w Małopolsce 75,7%, średnia w kraju – 69,6%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 10 uczniów przystępujących, 2 zdało, (20% - śr. w powiecie)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie :

Technikum - 7 uczniów przystępujących, 6 zdało, (85,7% - śr. w powiecie, średnia w Małopolsce 75,7%, średnia w kraju – 69,6%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 1 uczniów przystępujących, 1 zdało, (100% - śr. w powiecie)

Łącznie dla powiatu - 739 uczniów przystępujących, 680 zdało, (92% - śr. w powiecie, średnia w Małopolsce 83,1%%, średnia w kraju – 79,7% )

Liczba uczniów, którzy nie zdali matury wynosi jedynie 59, przy czym 41 uczniów może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Natomiast 10 osób nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu, dlatego będą mogli egzamin powtórzyć dopiero w przyszłym roku.

Oprócz tegorocznych absolwentów do egzaminu maturalnego w szkołach, prowadzonych przez powiat Bocheński przystąpiło 114 osób a ich wynik jest uwzględniany w statystyce publikowanej przez OKE.

/media/data/upload/Lipiec/Lipiec 2018/Wynik matur.jpg