Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-05 22:37:41 przez system

Jan Balicki chce pomóc organizacjom pozarządowym

Jan Balicki zaproponował powiększenie środków przyznawanych organizacjom pozarządowym. Radni z komisji oświaty, wychowania, sportu i turystyki, a także z komisji kultury poparli jednogłośnie wniosek kandydata ubiegającego się o stanowisko burmistrza Bochni..

Było pytanie z mojej strony, jaka wysokość środków zaspakajałaby zainteresowanie organizacji. Padła odpowiedz, że jest to kwota dwukrotnie wyższa, jak do tej pory. Z tego co pamiętam kwota tegoroczna niewiele różni się od tej, która była użytkowana w roku ubiegłym, dlatego wniosek, żeby wystąpić o zwiększenie tej kwoty. Tym bardziej, że sytuacja z jaką borykał się BKS, gdzie wystąpił o środki, które okazały się niewystarczające dla nich okazała się niemożliwa pomoc w drugiej połowie roku. Po to, żeby się nie zderzyć z taką sytuacją w roku przyszłym, w moim mniemaniu, powinniśmy przynajmniej do momentu zanim zostanie zaplanowany budżet występować o wyższą kwotę – mówił Jan Balicki.

Radny pytany przez resztę członków komisji do jakiej kwoty proponuje podnieść środki na organizacje pozarządowe odpowiedział, że o jakieś 450-500 tys. zł. Ostatecznie ustalono, że do burmistrza Stefana Kolawińskiego skierowany zostanie wniosek o zwiększenie środków przyznawanych organizacjom pozarządowym do 500 tys. zł, czyli około 13% więcej będzie przypadało na jedną organizację. W ubiegłym roku organizacje pozarządowe otrzymały kwotę wynoszącą około 310 tys. zł.