Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-03-02 13:10:40 przez eb

Jubileusz 25-lecia WTZ w Proszówkach

W dniu 1marca 2021r. w kościele parafialnym w Proszówkach odbyła się uroczysta msza św. z okazji jubileuszu 25 lat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, której przewodniczył ks. Stanisław Kania proboszcz tutejszej parafii. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią zarówno liczba osób jak i przebieg uroczystości zostały przeprowadzone w taki sposób aby zachować niezbędne standardy sanitarne.

Po zakończonej mszy św. głos zabrał, witając wszystkich przybyłych, kierownik WTZ, który w krótkich słowach podsumował minione 25 lat działalności WTZ. Kapituła Statuetki AMICUS HOMINIS nagradza corocznie osoby zaangażowane w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Laureatami statuetki w tym roku zostali ks. Stanisław Kania oraz pan Henryk Zdebski.

Następnie głos zabrał poseł Stanisław Bukowiec, który złożył życzenia uczestnikom, rodzicom kadrze, kierownictwu placówki i władzom stowarzyszenia oraz wręczył pamiątkowy upominek dla WTZ w Proszówkach. Również starosta Bocheński Adam Korta dołączył się do życzeń i gratulacji przekazując czek od Starostwa dla WTZ w Proszówkach w wysokości 2500zł.

Z kolei przedstawiciel Wojewody Małopolskiego pan Piotr Dziurdzia (Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego), wręczył pamiątkowe wyróżnienia dla pracowników WTZ o najdłuższym stażu pracy. Wyróżnienia te otrzymali Kierownik WTZ Edward Firek, Adam Wyszkowski, Małgorzata Prokopowicz i Zofia Dziurdzia. Okolicznościowy list gratulacyjny oraz upominki dla uczestników przekazał Burmistrz Miasta Bochni Stefan Kolawiński.

Na zakończenie głos zabrał pan Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia na terenie, której ma siedzibę WTZ życząc następnego okrągłego jubileuszu.

Uczestnicy, opiekunowie, kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej pragną w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim Przyjaciołom WTZ- u, którzy przez lata wspierali i nadal wspierają placówkę, a szczególnie w okresach trudnych dla Warsztatu jak chociażby powódź w 2010r., czy też w działaniach zmierzających do zapewnienia lokalu do prowadzenia rewalidacji w Proszówkach. Dziękują całym sercem wszystkim, którzy byli z nimi przez 25 lat.