Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-04-28 13:44:33 przez system

Karta "Rodzina+"- radni PiS chcą, by Urząd Miasta pomagał rodzinom

Radni PiS złożyli projekt uchwały przewidującej utworzenie Karty „Rodzina+”

Coraz trudniejsza sytuacja demograficzna sprawiła, że w wielu polskich miastach troskę o rodziny zaczęły przejawiać władze samorządowe, przygotowując specjalne programy (najczęściej pod postacią tzw. Karty „Rodzina Plus”) mające pomagać rodzinom, zwłaszcza tym większym. Na podobny pomysł w Bochni wpadli radni Prawa i Sprawiedliwości.

Na kwietniowej sesji Rady Miasta zaprezentowali projekt uchwały, wprowadzającej kartę oraz określający zasady jej funkcjonowania.

We wstępie do uchwały radni przedstawili motywy, jakimi kierowali się przygotowując projekt:

Jak wynika z analiz opracowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni wśród blisko 8 tys. rodzin jest niemal 5 tys. małżeństw oraz ok. 1500 matek i ojców samotnie wychowujących dzieci. Nie jest znana aktualna struktura tych rodzin, wiadomo, że ok. 350 z nich wspieranych jest w różny sposób przez MOPS. Wśród głównych powodów przyznania przez MOPS pomocy, ok. 55 % przyczyn ma swoje źródła o charakterze ekonomicznym (ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba lub kalectwo).

Podstawowa komórka społeczna, jaką jest polska rodzina, która tak wielką rolę odegrała w historii narodu polskiego, stanowiąc szczególną wartość narodową, stoi dziś, także w Bochni, w obliczu kryzysu. W dużej mierze związany jest on z sytuacją ekonomiczną rodzin, znacznym bezrobociem, zwłaszcza wśród młodych oraz zmianą stylu życia na inny niż tradycyjny.

Podobnie jak w całej Polsce obserwuje się tendencję do późniejszego zakładania rodziny przez młodych ludzi, rodzenie się mniejszej liczby dzieci w rodzinach, wychowywanie ich przez jednego z rodziców w związku z emigracją zarobkową oraz inne zjawiska, mające negatywne skutki dla rodziny i społeczeństwa – czytamy we wstępie.

Zapytaliśmy, na jakich zasadach miałaby działać Karta i jakie wsparcie dla rodzin przewidują autorzy projektu?

W naszych wyobrażeniach jest to element polityki prorodzinnej, którą Miasto powinno realizować. Karta pomyślana jest jako uzupełnienie do przyjętego przez Radę Miasta Gminnego Programu Wspierania Rodzin w latach 2013 – 2016 i ma na celu wspieranie rodzin poprzez umożliwianie, głównie dzieciom, dostępu do usług kultury, sportu, rekreacji. W dalekosiężnych planach mamy nadzieję spowodować, że Bochnia będzie postrzegana jako miasto przyjazne młodym ludziom, rodzinom, dzieciom.

W naszych założeniach Karta ma charakter dobrowolny i będzie wydawana tylko tym, którzy o to wystąpią. Skierowana jest do wszystkich rodzin, niezależnie od liczby dzieci, natomiast rozwiązania zaproponowane w Karcie dla rodzin z jednym dzieckiem będą symbolicznym wsparciem (10 zł), ale dla rodzin liczniejszych powinny być coraz bardziej odczuwalne. Przy czwórce dzieci korzyści dla rodziny mogłyby sięgać nawet do 200 zł miesięcznie – wyjaśniał Jan Balicki, główny autor projektu.

W jaki sposób Karta miała by być finansowana?

Planujemy tutaj trzy główne źródła wspierające nasze rozwiązania. Pierwsze to tzw. rezerwy proste, które drzemią w niewykorzystanych możliwościach placówek miejskich. Chodzi o to, że na przykład, czy w kinie jest 10, czy 20, czy 60 osób koszty stałe są praktycznie te same. Poprzez Kartę chcemy stworzyć sytuację, w której z tego typu placówek, czy też ze środków komunikacji miejskiej, będzie można skorzystać na znacznie dogodniejszych warunkach. To jest pierwsze źródło, praktycznie nie wymagające dodatkowych nakładów.

Drugie źródło finansowania to wsparcie ze strony budżetu miasta. Byłoby one adresowane przede wszystkim dla rodziców, którzy mają dzieci w przedszkolach. Proponujemy rozwiązania, w których każde kolejne dziecko, które jest pod opieką publicznego przedszkola, będzie miało wyraźnie zauważalną bonifikatę przy opłatach.

Trzecim poważnym działaniem, na które liczymy, to wsparcie ze strony partnerów w postaci podmiotów gospodarczych. Liczymy, że tak jak w innych miastach włączą się w ten program właściciele sklepów, centra handlowe, firmy usługowe, szkoły językowe. Tutaj zachętą dla tych podmiotów byłby fakt, że nazwy firm uczestniczących w projekcie umieszczone będą na stronie internetowej Miasta. Poza tym w różnego rodzaju materiałach informujących o działaniach związanych z Kartą firmy te byłyby wymieniane. Będą mogły one korzystać też ze specjalnych oznaczeń informujących, że honorują zniżki i rabaty przewidziane w Karcie – wyjaśniał Jan Balicki.

Projekt złożony przez radnych zakłada, że Karta wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r. Do tego jeszcze jednak długa droga, ponieważ uchwała musi być przyjęta przez Radę Miasta.

[MK]