Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-01-19 10:11:36 przez Czas2012

Katastrofalne skutki wprowadzania obostrzeń i zamknięcia szkół – wzrasta liczba samobójstw

Ogłoszona pandemia oraz działania rządu z tym związane przyniosły wiele negatywnych skutków psychologicznych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. To nie tylko odcięcie do służby zdrowia i często brak możliwości standardowego leczenia. Dane z Komendy Głównej Policji pokazują, że liczba samobójstw wśród nastolatków w 2021 roku wzrosła o 22%, natomiast liczba prób samobójczych w szczególności wśród dziewczynek wzrosła prawie dwukrotnie w stosunku do roku 2020.

Statystyki są niezwykle alarmujące. Podczas nauczania zdalnego młodzież została czasowo odcięta od relacji rówieśniczych, a tym samym i od wsparcia z nich płynącego. Niepewność i trudności adaptacyjne w ciągle zmieniających się warunkach edukacyjnych oraz duże obciążenie w okresach nauki stacjonarnej przyczyniły się do destabilizacji emocjonalnej dzieci i młodzieży.

W odpowiedzi na powyższe potrzeby powstały warsztaty dla rodziców pt. „Mów do mnie tato! Mów do mnie mamo! Ja zrobię to samo!" organizowane przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni w ramach projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim" – informuje Starostwo Powiatowe.

Warto zatem podkreślić ochronną i wspierającą rolę rodzica i komunikacji z nim w przypadku kryzysów jakich doświadczają teraz młodzi ludzie. To właśnie rodzic może okazać się osobą, która pierwsza dostrzeże problemy emocjonalne dziecka i będzie mogła na nie prawidłowo zareagować.

Główne tematy warsztatów dotyczą motywacji, emocji i komunikacji w relacji rodzic-dziecko. Warsztaty będą prowadzone stacjonarnie lub w formie zdalnej w zależności od możliwości wynikających z obostrzeń.

Dla chętnych działa całodobowy telefon: 14 611 28 92

Info: Starostwo Powiatowe

Czytaj także: Koszmarny efekt zdalnego nauczania