Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-31 19:14:38 przez system

Klub PiS przegrywa sprawę komisji konkursowej

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu doszło do znamiennej sytuacji, która znakomicie opisuje obecną sytuację klubu PiS w Radzie, a być może, definiuje ją na całą kadencję.

Oto głosowano nad ustawą powołującą komisję konkursową do wyłonienia dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni, w związku z tym, że 6-letnia kadencja obecnego szefa placówki upływa w tym roku. Projekt uchwały zawierał nazwiska osób proponowanych do składu komisji: Adam Korta, Ryszard Drożdżak, Bogdan Szymczyk, Marek Rudnik, Rafał Rudka i Zbigniew Biernat. Oprocz czlonków Rady w skład mają wchodzić jeszcze dwie osoby: z Rady Społecznej Szpitala oraz profesor z Collegium Medicum przy Uniwersytecie Jagielońskim.

Członek klubu PiS, Paweł Leśniak złożył wniosek a autopoprawkę do projektu tej uchwały, która w składzie komisji konkursowej uwzględniałaby również 2 osoby z PiS: Michała Górę oraz Dorotę Palej – Maliszczak. Jak zaznaczył wnioskodawca, konkurs jest bardzo ważny, a proponowany skład komisji nie odzwierciedla woli wyborców.

Argument ten skontrował Adam Korta, stwierdzając, że w jesiennych wyborach na kandydatów PSL i Naszej Wspólnej Sprawy oddano łącznie ponad 200 głosów więcej niż na kandydatów PiS. Starosta powiedział również, że nie przypomina sobie aby w ubiegłej kadencji radni PiS również tak dbali o równowagę przedstawicieli w poszczególnych komisjach na dyrektorów.

Poproszona o opinię radczyni prawna stwierdziła, że zgodnie z przepisami komisja nie może być poszerzona o dodatkowe osoby, ponieważ projekt przewiduje ich maksymalną, dopuszczalną liczbę, czyli 6. Zaproponowała też, żeby klub PiS ewentualnie wskazał które osoby ze składu komisji miałyby być wymienione.

Przewodnicząca Bernadetta Gąsiorek zaproponowała 15 minutową przerwę na naradę.

  • Nam jest wszystko jedno czy dwie osoby z naszego klubu zostaną dopisane czy też dojdzie do zmiany w proponowanym składzie. Chodzi nam aby PiS był reprezentowany w tej komisji. Tego wymagają dobre obyczaje – stwierdził wówczas Piotr Bartyzel.
    -* Rozmawiajmy! Mamy na to 15 minut.
  • Przerwa została ogłoszona. Zanim przewodnicząca wyłączyła mikrofon, powiedziała jeszcze w kierunku swoich wice - : Obstrukcja!

Po powrocie radnych na salę obrad zostało zarządzone głosowanie nad autopoprawką proponowaną przez klub PiS. Głosowało 21 radnych (o 2 mniej niż było ich na sali przed przerwą). Za padło 9 głosów, przeciw – 12.

Zatem skład komisji konkursowej na stanowisko szpitala nie uległ zmianie. Sama uchwała przeszła proporcją głosów 12 – 11.