Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-03-25 16:55:01 przez system

Kolejne dotacje dla jednostek OSP

<html />

Już po raz piąty jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Bocheńskiego otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla celów ochrony przeciwpożarowej. Decyzja ta zapadła podczas ostatniej sesji rady Powiatu w Bochni

W tym roku 43 500 złotych otrzymają jednostki z Bessowa, Pogwizdowa, Drwini, Mikluszowic, Świniar, Starego Wiśnicza, Borównej, Łapanowa, Kamionnej, Krzeczowa, Łąkty Górnej oraz Brzeźnicy.

- Cały projekt wspierania OSP z terenu powiatu rozpoczęliśmy w 2009 roku pilotażowym programem udzielania wsparcia finansowego. Od tego czasu udało nam się doposażyć 67 jednostek na łączną kwotę około pół miliona złotych. W tym roku możemy doliczyć 12 jednostek, które dzięki tym środkom mogą zakupić rzeczy czasami bardzo podstawowe, jednakże często znacznie poprawiające funkcjonowanie tych jednostek – mówi Jacek Pająk starosta bocheński.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego udzielania środków pieniężnych w formie dotacji na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jednostki OSP zwracają się z prośbą o udzielenie dotacji na zakup niezbędnego sprzętu. Wnioski te zostają przedstawione do zaopiniowania Komendantowi Powiatowemu PSP, po pozytywnej opinii komendanta zostają przedstawione Zarządowi i Radzie Powiatu. Program dofinansowania ma na celu wzmocnienie potencjału bojowego jednostek OSP, zakup niezbędnego sprzętu znacznie usprawni pracę strażaków i poprawi ich bezpieczeństwo podczas wykonywania działań ratowniczych. Umowy na dofinansowania z poszczególnymi jednostkami podpisane zostaną w najbliższym czasie.

- Przyznanie dotacji poprzedzone było spotkaniami z jednostkami OSP na terenie powiatu, których celem było przede wszystkim rozeznanie potrzeb i zapoznanie się z problemami strażaków ochotników - kończy starosta.