Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-29 15:25:37 przez system

Kolejny sukces uczennicy „Ekonomika”

W tym roku po raz szósty odbywa się Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, nad którą patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej organizatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Polska Izba Hotelarska i Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Kołobrzegu.

Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady jest „Funkcja hotelowa w obiekcie zabytkowym”, a jej głównym celem rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych oraz integracja uczniów z różnych miejsc naszego kraju.

Olimpiada jest trójstopniowa i składa się z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

W pierwszym – szkolnym, który odbył się w listopadzie minionego roku wzięło udział 61 uczniów Publicznego Technikum, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Do etapu okręgowego, który odbył się 15 stycznia w Krakowie zakwalifikowały się 2 uczennice klasy czwartej – Magdalena Bielec i Magdalena Polek. W tym etapie wzięło udział 344 uczniów z całej Polski, którzy pisali test składający się z 80 zadań o stopniu trudności znacznie wykraczającym poza wymagania związane z nauczanym zawodem. Po sprawdzeniu i podliczeniu punktów przez Główny Komitet Olimpiady awans do ostatniego etapu uzyskało 32 uczniów, w tym uczennica ZS Nr 3 w Bochni - Magdalena Polek, która otwiera listę finalistów z najwyższym wynikiem punktowym w Polsce.

W kwietniu Magda będzie rywalizować w Kołobrzegu w etapie centralnym o tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej”.

Do tradycji Publicznego Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni należą coroczne sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej. Świadczą o tym, dotychczasowe wyniki uczniów szkoły w trakcie wszystkich edycji olimpiady, którzy zawsze kwalifikowali się do etapu centralnego osiągając tytuł finalisty (5 uczniów) i laureata (3 uczniów).

„Ekonomik” ponownie udowodnił, że należy do grona najlepszych szkół tego typu w Polsce.