Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-08 14:31:39 przez system

Komendant Dymura odchodzi do Tarnowa

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy dotychczasowy komendant powiatowy policji w Bochni, mł. insp. Mariusz Dymura obejmie obowiązki komendanta powiatowego policji w Tarnowie.

Nowy szef tarnowskich policjantów jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydział Pedagogiczny – Wychowanie Obronne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ma ukończone studia podyplomowe na kierunku: public relation Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe na kierunku: akademia coachingu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W ramach kształcenia zawodowego ukończył m.in. kursy i szkolenia: dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji - dla dowódców operacji policyjnych - dla starostów oraz członków komisji bezpieczeństwa i porządku z zakresu Działań Policji w związku z imprezami masowymi - z zakresu Bezpieczeństwa Przedstawicielstw Dyplomatycznych i Urzędów Konsularnych na terenie RP.

Przebieg służby: 1996 - Oddział Prewencji Policji w Krakowie; 2003 - Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.; 2008 - I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, nadzorował pracę służb prewencji, ruchu drogowego oraz sztabu Policji; od 2013 - komendant Powiatowy Policji w Bochni.