Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-08 01:34:52 przez system

Komisja rewizyjna przyjrzy się kładce w Damienicach

Jak już informowaliśmy, na wrześniowej sesji Rady Miasta pojawić się miał projekt uchwały dotyczący wyrażenia przez radnych zgody na współfinansowanie z Gminą Bochnia remontu kładki w Damienicach.

Projekt ten budził zdziwienie części radnych ponieważ remont taki został już przeprowadzony i zakończony, o czym świadczy fakt, że uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 9.06. b.r. Do głosowania nad przyjęciem uchwały jednak nie doszło. Na wniosek Stefana Kolawińskiego została ona zdjęta z porządku obrad. Burmistrz argumentował, że projekt nie może być przyjęty, ponieważ Miasto nie otrzymało jeszcze od Gminy pełnej dokumentacji.

W całej sprawie najciekawszy jest jednak fakt zapisu, który sugerował, że kładka jednak nie została jeszcze wyremontowana. Na sprawę zwrócił uwagę radny Bogda Kosturkiewicz.

Mam pytanie do pana burmistrza. Ponieważ na tę sesję przygotowana była Uchwała w sprawie wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współfinansowania remontu kładki wiszącej nad rzeka Rabą, łączącej Damienice z Bochnią – etap II. W uzasadnieniu tej uchwały pan burmistrz był łaskaw napisać w ostatnim zdaniu: „Dlatego odbudowa kładki i wymiana pylonów oraz jej należyte utrzymanie jest zdaniem niezbędnym do wykonania.” Jednoznaczne z tego zdania wynika, że zadanie to ma zostać dopiero wykonane. W związku z tym, ja mam do pana burmistrza pytanie, czy zadanie to zostało wykonane, czy też nie? – pytał burmistrza Kosturkiewicz.

W odpowiedzi Stefan Kolawiński stwierdził, że w zapisie zajść musiała jakaś pomyłka, ponieważ zadanie to zostało już wykonane.

Ostatecznie radni zdecydowali jednogłośnie, że całej sprawie na najbliższym posiedzeniu przyjrzeć ma się komisja rewizyjna.