Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-08 00:53:41 przez system

Konkurs dla architektów ogłoszony

50 tys. zł wynosi pula nagród dla trzech najlepszych koncepcji rewitalizacji śródmieścia Bochni.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji „Rewitalizacji Śródmieścia Bochni ze szczególnym uwzględnieniem – Rynku, Plant Salinarnych, Placu gen. L. Okulickiego i Placu gen. K. Pułaskiego”

Konkurs składa się z trzech kluczowych etapów:
1. Zgłoszenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, który należy złożyć do 13 października 2014 do godz. 12:00,
2. Złożenie pracy konkursowej w terminie do 9 grudnia 2014 r. do godz. 12:00, po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do udziału,
3. Obrady sądu konkursowego i ogłoszenie wyników.

Prace będą oceniane pod względem: atrakcyjności, funkcjonalności i trafność zaproponowanych rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca z podkreśleniem istniejących obiektów, jako dziedzictwa architektonicznego (60% wagi kryterium), jakości detalu oraz ponadczasowość proponowanych rozwiązań (20% wagi kryterium) oraz realności przyjętych rozwiązań (20% wagi kryterium).

Rodzaj i wysokość nagród:
1) I nagroda - pieniężna w wysokości 25 000zł,
2) II nagroda - pieniężna w wysokości 15 000zł,
3) III nagroda - pieniężna w wysokości 10 000zł.

Więcej informacji:
- Ogłoszenie Konkursu - Biuletyn Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/umbochnia/Article/id,260171.html)
- Informacja o pierwszym posiedzeniu Sądu Konkursowego (http://www.bochnia.eu/aktualnosci/samorzad/niebawem-ogloszenie-konkursu-dla-architektow.html)