Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-09 15:21:55 przez system

Konkursy na granty dla organizacji pozarządowych

Zarówno na stronach Urzędu Miasta jak Stryjostwa Powiatowego pokazały się ogłoszenia, zachęcającego organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie zadań publicznych.

Burmistrz miasta swoim zarządzeniem ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, gdzie do rozdysponowania przeznaczono kwotę 45 000 zł oraz konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinach:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, gdzie do rozdysponowania przeznaczono kwotę 37 000 zł.

Oferty można składać do 30 stycznia w Urzędzie Miasta, ul. Kazimierza Wlk. 2.

Z kolei Zarząd Powiatu w Bochni zaprasza do składania ofert na zadania z zakresu:
- kultury
- turystyki
- kultury fizycznej

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi odpowiednio:
- na zadania z zakresu kultury 40 000 zł
- na zadania z zakresu turystyki 6 000 zł
- na zdania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 15 000 zł

Tutaj oferty można składać w terminie do 3 lutego w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. K. Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (liczy się data wpływu).