Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-06 01:12:41 przez system

Konkursy z zakresu kultury, turystyki i sportu

Jeszcze tylko do 7 stycznia stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu kultury, turystyki i sportu. W tym roku w ramach otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Bochni rozdzieli kwotę w wysokości 56 tysięcy złotych.

W poprzednim roku spośród 36 złożonych projektów dofinansowaliśmy 24 zadania na łączną sumę 49 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że w tym roku konkurs będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem - mówi starosta Jacek Pająk.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 30 tysięcy złotych. Powinny one dotyczyć organizowania wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych. Do konkursu mogą przystąpić również organizacje, które zajmują się wspieraniem imprez o charakterze powiatowym, wydają publikacje służące upowszechnianiu tradycji, historii i kultury Powiatu Bocheńskiego oraz promocją twórczości regionu bocheńskiego w kraju i zagranicą. Łączna suma 14 tysięcy złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu turystyki.

O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego. Także organizacje zajmujące się koordynacją przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego czy wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych otrzymają łączną kwotę 12 tys. zł na realizację swoich zadań.