Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-07-30 01:32:03 przez system

Konsultacje w sprawie zmiany granic powiatu

Od 1 do 10 sierpnia na terenie Gminy Bochnia przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Bocheńskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Bocheńskiego.

Konsultacje będą dotyczyły wyłączenia z granic Powiatu części obszaru Gminy Bochnia, obejmującej część obszaru wsi Cerekiew wraz z częścią drogi powiatowej "Cerekiew-Strzelce Małe" o Nr 1425 K na odcinku od granicy Gminy Szczurowa i Powiatu Brzeskiego do skrzyżowania Cerekiew—Okulice-Uście Solne-Wrzępia i włączeniu tego obszaru do obszaru Gminy Szczurowa, położonej w Powiecie Brzeskim.

Zgodnie z zapisami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) powyższa zmiana granic wymaga wydania przez Radę Powiatu w Bochni opinii w tej sprawie poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin objętych zmianą naruszającą granice powiatu.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Bochnia będą przeprowadzone w formie zapytania ankietowego.

Ankiety konsultacyjne wraz z projektem powyższej zmiany granic Powiatu Bocheńskiego zostaną udostępnione mieszkańcom Gminy Bochnia:
- w Starostwie Powiatowym w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 - Punkt Obsługi Mieszkańca - pokój Nr 1
- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni
- w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia
- u sołtysów sołectw Gminy Bochnia.

Wypełnione ankiety konsultacyjne, mieszkańcy mogą składać w miejscach ich udostępnienia, przesłać listownie na adres Starostwa Powiatowego w Bochni (ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia), bądź na adres e-mail: powiat@bochnia.pl

Ankiety są do pobrania na stronie <http://www.powiat.bochnia.pl/biuro-prasowe/komunikaty.html>

O całej sprawie nasz portal donosił już dwukrotnie: raz w lutym a drugi - przed kilkoma dniami:

http://www.czasbochenski.pl/aktualnosci/powiat/Mieszkancy-wystapili-podczas-XXX-Sesji-Rady-Powiatu.html

http://www.czasbochenski.pl/aktualnosci/powiat/Co-dalej-z-droga-Cerekiew-Wrzepia.html