Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-26 04:03:00 przez system

Koperty wracają, chociaż połowicznie

Zgodnie z przewidywaniami podjęta przed kilku miesiącami uchwała o zmianie sposobu korzystania z kopert była kamyczkiem, który wywołał lawinę. Z jednej strony decyzję radnych popierali szarzy użytkownicy zatłoczonych bocheńskich dróg, z drugiej ? ostro się jej sprzeciwili właściciele kopert.

Niewątpliwie są oni - napiszmy to bez ogródek - w komfortowej w porównaniu z innymi sytuacji. Ci pierwsi chwalili pomysł, że na kopertach każdy będzie mógł parkować w godzinach 9-17, ci drudzy gremialnie rezygnowali z kopert (było ich w mieście wykupionych ok. 50), przy okazji komentując głośno sposób, w jaki "utrąca" się przedsiębiorców. Jasne się stało, że sprawa będzie miała dalszy ciąg. I wróciła dzisiaj na sesji Rady

Jak się można było dowiedzieć z wypowiedzi radnych połączone komisje: komunalna i finansowa analizowały sprawę parkowania na terenie miasta w zmienionych, omawianą wyżej uchwałą, warunkach i doszły do wniosku, że należy dokonać kilku zmian. Przede wszystkim ustalono od nowa wykaz ulic i placów, na których będzie dokonywany pobór opłaty. Oto one:

 1. Rynek — strona południowa i północna (stroną zachodnią zajmuje się firma wynajęta przez Zarząd Dróg Wojewódzkich — właściciela tego fragmentu drogi)
 2. Plac gen. Okulickiego- strona północna, zachodnia i wschodnia,
 3. ul. Biała,
 4. Pl. św. Kingi- strona północna i południowa,
 5. Plac Gazaris (za halą targową),
 6. ulica Gazaris - na odcinku przyległym do hali targowej od strony placu parkingowego oraz od strony Wyższej Szkoły Ekonomicznej,
 7. Plac Bolesława Wstydliwego, Plac Stanisława Fischera- płatne parkowanie wyłącznie w czwartki i w soboty,
 8. Plac przy ulicy Floris - dawny "ruski" plac targowy
 9. ul. Rzeźnicka,
 10. ul. Solna,
 11. ul. Bracka,
 12. ul. Kowalska,
 13. ul. Wolnica,
 14. ul. Różana - od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do Starostwa Powiatowego,
 15. ul. Mickiewicza,
 16. ul. Dominikańska,
 17. ul. Kiernika,
 18. Pl. gen. Pułaskiego - pod kawiarnią "Jubilatka" oraz przy DH "Floris".

Na większości tych ulic przywrócono możliwość wykupienia "całodobowej" koperty, jednak nie dotyczy to ulic w ścisłym centrum miasta: ul. Kiernika, ul. Wolnica, Pl. św. Kingi, ul. Mickiewicza, ul. Dominikańskiej, ul. Rynek.
Wykupienie 1 m kw. koperty kosztować będzie złotówkę dziennie, czyli średnio przez miesiąc będzie to wydatek ok. 300 zł.

Radni zmienili też wysokość opłat za korzystanie z parkingów. Obecnie wyglądają one następująco:
a/ za pierwsze 20 minut parkowania 0,50 zł
b/ za pierwsze 40 minut parkowania 1,50 zł
c/ za pierwszą godzinę parkowania 2 zł
d/ za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania 2 zł
e/ za abonament dwutygodniowy 75 zł
f/ za abonament miesięczny 150 zł
g/ za abonament roczny dla osób fizycznych będących właścicielami
pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały
w strefie płatnego parkowania, upoważniający do parkowania przy ulicy,
na której osoba jest zameldowana 30 zł

Opłaty pobierane są w dni robocze:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 17.30
- w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wprowadzono też zwolnienia za parkowanie pojazdów samochodowych przez następujących użytkowników:
1. kierujących oznakowanymi pojazdami: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej,
2. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania awarii, lub innymi pojazdami świadczącymi usługi na rzecz miasta,
3. kierujących oznakowanymi pojazdami, konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżeniu sprawności ruchowej, posiadających identyfikatory (na wyznaczonych miejscach postojowych.)