Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-26 00:39:13 przez system

Krwiodawcy w gminie Drwinia odznaczeni sztandarem

23 listopada miała miejsce uroczystość związana z jubileuszem 30-lecia Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Drwini, połączona z przekazaniem sztandaru dla Klubu.

Przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Grobli poczty sztandarowe przeszły do kościoła parafialnego w Grobli. Podczas mszy świętej, sprawowanej w intencji krwiodawców oraz ich rodzin sztandar poświęcił ks. prałat Józef Piech. Mszę świętą koncelebrowali także ks. dziekan Stanisław Tabiś, ks. Roman Kopacz oraz ks. Antoni Zoń.

Następnie w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Grobli nastąpiła główna część uroczystości, którą rozpoczął prezes GK HDK PCK w Drwini Stefan Styczeń. Powitał przybyłych gości i przedstawił krótką historię Klubu. Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk jako przedstawiciel fundatorów sztandaru wręczył go prezesowi Zarządu Głównego PCK Stanisławowi Kracikowi. Następnie sztandar został przekazany prezesowi Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini. Stefan Styczeń zaprezentował sztandar, na którym widnieje po jednej stronie logo PCK, natomiast na rewersie logo GK HDK PCK w Drwini i hasło; „Mała kropelka krwi, a znaczy tak wiele…”. Znalazły się tam również daty 1984 – 2014 i herb gminy Drwinia. Zielony kolor, na którym umieszczono czerwoną kroplę, nawiązuje do herbu gminy Drwinia.

Po prezentacji sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu, składającemu się z aktywnych krwiodawców; Rafała Stycznia, Łukasza Aksamita i Stanisława Daty. Przy akompaniamencie Kapeli Ludowej „Groblanie” hymn PCK zaśpiewał Radosław Brydniak.

Zasłużeni członkowie Klubu i krwiodawcy: Małgorzata Pająk i Leszek Machaj zostali wyróżnieni m.in. „Odznaką Honorową PCK IV stopnia”. Dekoracji dokonali Stanisław Kracik i Jan Pająk. Odznaką II stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” odznaczono Zbigniewa Mazal, a odznaką III stopnia odznaczono; Renatę Uranowską, Małgorzatę Klasę, Bożenę Morońską, Adama Borutę, Stanisława Datę, Mirosława Siudaka i Romana Strzyża.

Okolicznościowe szklane trofea z w kształcie kropelki krwi z symbolem Klubu otrzymali darczyńcy sztandaru; Jan Pająk, Michał Goś, Sabina Trojanowska, Jan Kordeusz, Dariusz i Janusz Nosalscy, Katarzyna i Piotr Linczowscy, Maria Klasa, Ryszard Piekarczyk projektant sztandaru, Rafał Styczeń, Piotr Bożek, Jan Mikler, Eugeniusz Burek i Jerzy Kargul.

Na zakończenie głos zabrali Wójt Gminy Drwinia i prezes Stefan Styczeń składając serdeczne podziękowania darczyńcom, dawcom krwi, przybyłym gościom i życząc pomyślności i wytrwałości w dalszej służbie drugiemu człowiekowi.