Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-24 15:02:55 przez system

Krwiodawcy z Drwini podsumowali rok pracy

W ramach ogólnopolskich obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini, już kolejny rok z rzędu, zorganizował spotkanie, które tradycyjnie podsumowuje okres działalności w okresie roku 2015.

Krwiodawcy z Drwini mogą pochwalić się bogatym dorobkiem swojej działalności. W organizowanych akcjach krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia, Strzelcach Wielkich i gminie Jodłownik, zebrali ponad 100 litrów krwi pełnej, co jest dużym osiągnięciem przy deficycie cennego daru w bankach krwi.

Okoliczność podsumowania działalności i osiągnięć, jest również okazją do uhonorowania wyróżniających się członków Klubu. W Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Grobli w niedzielne popołudnie zebrali się zaproszeni goście, sympatycy, sponsorzy i członkowie GKHDK w Drwini. Spotkanie miało uroczysty charakter. Rozpoczęło go wprowadzenie sztandaru GK HDK w Drwini, a następnie zebrani odśpiewali hymn Polski i hymn PCK. Prezes Stefan Styczeń przedstawił zebranym długą listę przybyłych gości: Wojewodę Małopolskiego reprezentował Wojciech Szczepanik – wicewojewoda, Zarząd Główny PCK reprezentował Jerzy Kornaus, Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Bochni reprezentowała Zofia Kuśnież – sekretarz oddziału, a Hutniczy Klub HDK w Krakowie reprezentował Leszek Chabinka – prezes klubu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz gminy z wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem, zastępcą wójta Mateuszem Kracikiem, sekretarzem Leszkiem Zabiegałą, przewodniczącym Rady Gminy w Drwini Romanem Gołębiowskim. Wśród gości byli również radni gminy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz osoby wspomagające KHD w Drwini na czele z dyrektorem Banku Spółdzielczego w Drwini Sabiną Trojanowską.

Za duży wkład pracy i działanie GK HDK odznaczeni i uhonorowani odznakami oraz okolicznościowymi statuetkami zostali:
Leszek Machaj – Brązowy Krzyż Zasługi
Stanisław Data – Odznaka Honorowa PCK
Mirosław Migas – Odznaka I Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Łukasz Aksamit - Odznaka II Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Piotr Aksamit - Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Renata Gucwa - Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Maria Pająk - Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Grzegorz Podsiadło - Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Stanisław Machaj - Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
Michał Sulma - Odznaka III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
ks. Bogdan Trzupek

Statuetki w kształcie serca otrzymali: Jan Pająk, Wojciech Szczepanik, Stanisław Kracik, Małgorzata Tyka, Jerzy Kornaus, Zofia Kuśnierz. Specjalne statuetki otrzymały też: Maria Klasa i Małgorzata Pająk.

Prezes Stefan Styczeń wraz z wójtem Janem Pająkiem wręczyli pamiątkowe upominki osobom udzielającym wsparcia i pomagającym w akcjach krwiodawców.

Jerzy Kornaus, składając gratulacje dla GK HDK na ręce prezesa Stefana Stycznia, podkreślił duże zaangażowanie członków klubu w organizację i wybitne efekty ich pracy. Zwrócił też uwagę na bardzo cenne, nowe inicjatywy, wśród których jest między innymi odbudowa kół PCK w szkołach na terenie gminy Drwinia.

Wójt Jan Pająk w kilku słowach podkreślił wagę i znaczenie działalności klubu oraz jego ważną rolę w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Satysfakcją dla władz gminy jest fakt, że pomoc udzielana na rzecz rozwoju i działalności klubu przynosi wymierne i pozytywne efekty, które służą ludziom – powiedział Jan Pająk.

Po części oficjalnej na scenie w Grobli zaprezentowała się grupa dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach z okolicznościowym programem. Oprawę muzyczną zapewniła „Kapela Groblanie”, która umilała wszystkim uczestnikom chwile spotkania.

(ks)