Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-03-07 23:18:03 przez system

Kryzys samorządów-powiat wyemituje obligacje?

Zadłużają obywateli-podatników na przyszłe lata

Powiat przymierza się do emisji obligacji. Dyskusja nad sprzedażą obligacji toczyła się już podczas lutowej komisji finansowej podczas której skarbnik powiatu przedstawiła radnym opinie na ten temat.

Sprzedaż obligacji ma być tańsza niż zaciągnięcie kredytu – przekonywała skarbnik powiatu Jadwiga Szeląg. Podczas sesji temat ten poruszył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Kołodziejczyk, który pytał o szczegóły emisji obligacji. Według informacji skarbnik powiatu w wieloletniej prognozie finansowej, jaką opracowano, spłata obligacji nastąpiłaby od 2015 i zakończyła by się do 2023 roku. Cała procedura zaczyna się właśnie od opracowania WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej). Wówczas można przesłać informację do zainteresowanych banków o przedstawienie oferty. Po tej procedurze musi odbyć się kolejna sesja rady i powinna zostać podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji, z wyszczególnieniem ich celu i dokładnego czasu wykupywania. W każdej chwili będziemy mogli się wycofać, gdy koszty będą wyższe niż kredyt. I wtedy wystarczy zmiana w WPF-ie na kredyt - podkreśliła pani Skarbik. Tegoroczny budżet powiatu należy do jednych z najtrudniejszych, jakie do tej pory uchwalano. Władze borykają się z jednaj strony ze zmniejszonymi dotacjami ze strony budżetu centralnego (malejące dochody z podatków CIT i PIT), a z drugiej koniecznością realizacji inwestycji oraz spłaty rat kredytów. Tymczasem powiat nie tylko musi je spłacać, ale zaplanowanych ma kilka dość kosztownych inwestycji. Wśród nich jest m.in budowa Domu Pomocy Społecznej, realizacja "schetynówki" wspólnie z gminą Drwinia, przygotowanie strefy przemysłowej przy ul. Partyzantów czy budowa hospicjum.

Powiat to nie jedyny samorząd, borykający się z problemami finansów. Radni gminy Bochnia na sesji w sierpniu zeszłego roku postanowili podjąć uchwałę, umożliwiającą wójtowi wzięcie tzw. kredytu konsolidacyjnego. To kredyt pozwalający spłacić inne, wcześniej zaciągnięte kredyty. W sumie jest ich w gminie Bochnia aż 7 i choć na spłatę rat pieniądze by się znalazły, to jednak gmina, by wywiązać się ze zobowiązań musiałby znacznie, a nawet całkowicie wstrzymać inwestycje. Władze gminy postanowiły jednak poszukać innego rozwiązania i zaciągnąć długoterminowy kredyt konsolidacyjny, by spłacić wcześniejsze zobowiązania.