Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-08 20:01:38 przez system

Kryzys w szpitalu? Głos związków zawodowych

<html />

Sprawa zatrudnienia byłego wiceburmistrza Bogdana Szumańskiego na stanowisku wicedyrektora szpitala do spraw ekonomicznych wywołała falę krytyki w naszym mieście. Przy czym krytyka ta dotyczy nie tylko zasadności powołania trzeciego wice-, ale też funkcjonowania samego szpitala pod wodzą nowego, dodajmy, bardzo młodego dyrektora, Jarosława Kyci, który został wyłoniony drogą konkursu.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu uzasadniał on konieczność zatrudnienia dyrektora ds. ekonomicznych, na razie zresztą na okres próbny 3 miesięcy. Nie zgadzał się też z zarzutem marnotrawstwa publicznych pieniędzy, dowodząc, że już dokonał oszczędności, likwidując trzy inne stanowiska w administracji. Dla wielu to wyjaśnienie okazało się niewystarczające, także dla przewodniczącego Rady Powiatu, który wprost zaapelował o usunięcie dyr. Kyci ze stanowiska.

Wcześniej głośnym echem odbiła się reakcja zarządu Fundacji im. Anny Trzaski- Wilkońskiej, który w „antyszumańskim” geście protestu postanowił zawiesić pomoc dla szpitala, czyli swoje główne, statutowe zadanie. Jak nam powiedział jeden z sygnatariuszy listu otwartego w tej sprawie, Stanisław Gawor: lepiej by było przeznaczyć pieniądze, które pójdą na uposażenie pana Szumańskiego na podwyżki dla stale niedowartościowanych pielęgniarek i salowych.

Jak się okazuje, zupełnie podobne odczucia mają najbardziej zainteresowani, czyli personel szpitalny wszystkich szczebli. Oto list do starosty Jacka Pająka, który sygnowało siedem działających w naszej lecznicy związków zawodowych.

Szanowny Pan Starosta
Jacek Pająk 26.04.2013

Związki Zawodowe działające przy SP ZOZ "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej w Bochni pragną wyrazić swoje oburzenie z powodu decyzji Dyrektora Szpitala dotyczącej stworzenia stanowiska Dyrektora Ekonomicznego i nieuzasadnionego przyjęcia Pana Szumańskiego na w/w stanowisko.

*Uważamy, że w naszym zakładzie nie ma potrzeby zatrudniania trzech Dyrektorów, a powołanie nowego Dyrektora świadczy tylko o nieudolności lub braku chęci i sumiennego zaangażowania w sprawy ekonomiczne obecnego Dyrektora. Podział zarządzania zakładem na specjalizacje ogólną, medyczną i techniczną przy ogromnym wsparciu głównej księgowej i całej rozbudowanej administracji jest wystarczający. Związki Zawodowe proszą również o wyjaśnienie potrzeby zatrudniania aż trzech prawników (jeden na etat i dwóch na umowę zlecenie). Mamy świadomość, że każde w/w stanowisko wiąże się z dużymi kosztami a Dyrekcja wciąż udowadnia nam, że nie jest w stanie udźwignąć finansowo nawet małego utrwalonego wzrostu płac.

Sytuacja zaistniała po objęciu stanowiska Dyrektora Szpitala przez Pana Jarosława Kycia budzą u nas niepokój dotyczący sfery finansowej Szpitala, a jednocześnie perspektywy pracy i godziwych zarobków dla pracowników. Nadmieniamy, że ostatni utrwalony wzrost wynagrodzeń miał miejsce w październiku 2010 roku, a w roku 2011 pracownicy nawet nie otrzymywali premii a obecnie dla około 200 pracowników premia została obniżona z 10% na 5%. Wyraźnie widać, że realne płace pracowników "spadają" a finansowe utrzymanie naszych rodzin wzrasta. Związki Zawodowe ten problem zgłaszały Panu Staroście na posiedzeniu Rady Społecznej pod koniec roku 2012. Jednocześnie prosiły o wnikliwe przeanalizowanie wynagrodzeń zatrudnionych w naszym zakładzie pracowników i pozytywne ustosunkowanie się do w/w problemów.

Jesteśmy rozczarowani brakiem zainteresowania Pana Starosty sytuacją finansową pracowników i popieraniem decyzji Pana Dyrektora Jarosława Kycia. Nie może Pan zapominać o ogromnym finansowym i fizycznym zaangażowaniu pracowników w oddłużanie naszego Szpitala. Dlatego mamy prawo reagować na bezmyślne trwonienie naszych pieniędzy i żądamy utrwalonego minimum 10% wzrostu płac dla wszystkich pracowników SP ZOZ-u.

Prosimy również o podanie powodu braku regularnych comiesięcznych spotkań ze Związkami Zawodowymi oraz Ordynatorami poszczególnych oddziałów, które miały na celu omawianie planu rzeczowo-finansowego i informowanie o kondycji Szpitala jak również comiesięcznej Rady Społecznej SP ZOZ-u na których Związki Zawodowe otrzymywały do wiadomości istotne informacje dotyczące naszego zakładu.

Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania pismo zostanie podane do publicznej wiadomości oraz zostaną podjęte odpowiednie kroki.

O odpowiedź prosimy w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma.*