Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-08-19 19:00:28 przez system

Ks. Biskup Andrzej Jeż konsekrował kościół św. Jana Niepomucena

<html />

Po 25 latach od chwili pierwszego otwarcia drzwi dla wiernych kościół pw. św. Jana Niepomucena w Bochni doczekał się konsekracji. W niedzielę 19 sierpnia odbyła się uroczysta msza konsekracyjna.

Uroczystego aktu dokonał w czasie mszy św. biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż. W uroczystości uczestniczyli licznie parafianie i wierni, przybyło wielu gości wraz zaproszonymi proboszczami bocheńskich parafii i nie tylko. Przybyli przedstawiciele samorządów – burmistrz miasta Bochni oraz władze powiatu. Uroczystość uświetnił także chłopięcy chór Pueri Cantores Sancti Nicolai z parafii św. Mikołaja pod batutą ks. Adamczyka. Na początku ceremonii gospodarz parafii ks. proboszcz Kazimierz Kapcia, przekazał biskupowi symboliczne klucze do kościoła, po czym nastąpiło otwarcie drzwi do świątyni.

Konsekracja jest wydarzeniem przełomowym dla każdego kościoła. To nie tylko symbol przekazania kościoła pasterzowi diecezji i bardzo ważny akt liturgiczny. Uroczystość ta, według słów duszpasterzy, to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Tu bowiem gromadzi się wspólnota chrześcijańska, tu słucha się Słowa Bożego, sprawuje sakramenty i przechowuje się Najświętszy Sakrament.

Konsekracja przebiega według ściśle ustalonego obrzędu ustalonego jeszcze w liturgii gallikańskiej i rzymskiej między IV a IX wiekiem. Na początku Biskup Konsekrator święci wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych nawiązując do chrztu. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza i ścian kościoła. Olej święci się w Wielki Czwartek w katedrze, matce wszystkich kościołów. Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Namaszcza się również ściany kościoła, bo ma być tylko Bogu oddany i Jemu służyć. Po tym akcie następuje ich okadzenie. Okadza się także wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Na końcu następuje uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła oraz zapalenie wszystkich świec. Płonąca świeca oznacza Chrystusa – Światłość świata.

We wnęce ołtarza złożono relikwię bł. Karoliny Kózkówny, jako symbol czystości życia, modlitwy i cierpienia.

W homilii, jaką wygłosił biskup ordynariusz, można było usłyszeć wiele wątków. Nie tylko o historii powstania kościoła i ludzi, którzy go budowali. Jednym z głównych było skupienie się na kościele jako Domu Bożym, domu otwartym dla wszystkich bez wyjątku: „Jeśli jesteś grzesznikiem wstąp do kościoła by wyznać swoje winy. Jesteś sprawiedliwy wstąp do kościoła byś od sprawiedliwości nie zboczył. (...) Kościół nie jest teatrem, w którym słuchamy tylko tego, co nam sprawia przyjemność” – podkreślał biskup. Wiele słów skupiało się na bardzo powszechnym zjawisku niechęci czy nienawiści do kościoła w dzisiejszym świecie i wyjaśnieniu przyczyn tego zjawiska. Ale ks. biskup odniósł się także do sytuacji społeczno-ekonomicznej, w jakiej przyszło nam obecnie żyć. Nawiązał do braku odniesienia do wartości chrześcijańskich w systemach prawnych państw, co skutkuje niepowodzeniem drogi rozwoju wielu z nich. „Dzisiaj we współczesnym świecie musimy wciąż poprzez stanowione prawo, poprzez działania w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, gospodarczej czy politycznej uzdrowić otaczającą nas rzeczywistość. Jest to bardzo ważne. Regulacje prawne te unijne jak i prawo Państwa Polskiego, także samorządowe są konieczne ale równocześnie musimy sobie uświadomić, że jeżeli człowiek nie zmieni się wewnętrznie, nie nawróci się, wówczas cały ten system zewnętrzny runie”.

Kościół pw. Jana Nepomucena budowano w latach 1984-1994. Kamień węgielny został wmurowany i poświęcony przez bp. Jerzego Ablewicza w październiku 1986 r. Nową, trzecią parafię w Bochni pw. św. Jana Nepomucena erygowano rok później - w sierpniu 1987 r. Pierwszym proboszczem, który czuwał także nad budową świątyni, został ks. Józef Gajda. Kościół poświęcił bp Józef Życiński 19 września 1993 r. Centralną częścią ołtarza jest cudowna figura Matki Bożej Anielskiej, przeniesiona z kaplicy na Murowiance. Od 2002 r., gospodarzem parafii jest ks. Kazimierz Kapcia. W skład parafii wchodzi wschodnia część Bochni i część Gorzkowa, tj. 4 936 wiernych.