Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-30 22:14:18 przez system

Ks. Robert Nęcek w Civitas Christiana

W poniedziałek, 30 listopada, do bocheńskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" przybył ks. dr hab. Robert Nęcek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), który wygłosił wykład pt. "W trosce o nasz wspólny dom. Encyklika LAUDATO SI' Ojca Świętego Franciszka".

Prelegent zaznaczył, że modlitwa winna łączyć się z życiowym konkretem. Zwracał uwagę, iż towarzyszy jej Łaska Boża, ma ona charakter terapeutyczny. W doświadczeniu religijnym przezwycięża swoją ograniczoność oraz pomaga uzyskać poczucie bezpieczeństwa.

Ks. dr hab. Robert Nęcek podkreślił, iż papież Franciszek kładzie nacisk na wychowanie odpowiedzialnego sumienia. Rodzina uczy chronić drugiego człowieka, środowisko. Odpowiedzialność pojmuje jako budowanie, tworzenie wrażliwych serc. Zignorowanie sumienia prowadzi do łez, bólu. Trzeba słyszeć "Wołanie ziemi, krzyk biednych".

Współczesny człowiek jest niewychowany. Rozwój świata cyfrowego nie sprzyja mądrości życia. Za ekspansją technologiczną nie poszedł rozwój indywidualny człowieka. Odbudowa poczucia wspólnoty pozwala rozwinąć dialog.

W spotkaniu uczestniczyli: Bożena Pruska (dyrektor Rady Okręgu Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Krakowie), ks. dr Marek Mierzyński (asystent stowarzyszenia), Dorota Rzepka (dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni), młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz członkowie i sympatycy stowarzyszenia.