Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-01 23:19:06 przez system

Kto nowym dyrektorem szpitala?

<html />

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 31, 32–700 Bochnia.

Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Zgodnie z wytycznymi, kandydat na dyrektora szpitala winien posiadać:
a) wykształcenie wyższe,
b) wiedzę i doświadczenie dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
c) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
d) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.