Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-06-29 22:26:37 przez Czas2012

Kto reprezentuje Polskę 2050 w powiecie bocheńskim

e boche

W Restauracji „Panorama” w Starym Wiśniczu odbyła się dziś konferencja Ruchu Polska 2050. Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i członek Polski 2050, przedstawił osoby, których zadaniem będzie budowa struktur politycznych Ruchu Polska 2050 w powiecie bocheńskim.

W skład tzw. “trójki politycznej” Polski 2050 w powiecie bocheńskim weszli:

Paulina Zięba - liderka Stowarzyszenia Polska 2050 w powiecie bocheńskim

Krzysztof Kołodziejczyk - były wieloletni radny powiatu, przedsiębiorca zaangażowany w życie społeczne mieszkańców,

Mirosław Chodur - wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowy Wiśnicz.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa zauważył, że osoby które będą budowały struktury polityczne w powiecie bocheńskim, mają różne doświadczenia i kompetencje, ale wspólnym mianownikiem jest DNA Ruchu Polska 2050. “Są to ludzie, dla których najważniejsze są problemy lokalnej społeczności, którzy chcą je rozwiązywać i robią to od lat.” - zaznaczył Komarewicz. “Chcemy budować część polityczną naszego ruchu zbierając doświadczenia z różnych obszarów i czerpiąc te doświadczenia od różnych ludzi.” - dodał wiceprzewodniczący.

Paulina Zięba przedstawiła dotychczasowe działania Polski 2050 w powiecie, m.in. wsparcie akcji zbierania nakrętek dla dziewczynki chorej na SMA (przez trzy dni zebrano 164 kg), czy cykliczne porządkowanie terenów przy torach kolejowych w Bochni. “To połączenie akcji społecznych i sprawczości”, mówiła Paulina Zięba. “Możemy dziś być jeszcze bliżej lokalnej społeczności, działać lepiej i skuteczniej”.

Krzysztof Kołodziejczyk podkreślił wagę lokalnych problemów, które wymagają rozwiązania. “Podobnie jak zespół medyczny Strategii 2050 uważam, że zmiany w systemie ochrony zdrowia muszą uwzględnić zwiększenie roli profilaktyki”, powiedział Kołodziejczyk. “Rola samorządu terytorialnego jest dziś ograniczana, a przecież bez udziału samorządu nie uda się zwiększyć niezbędnego dofinansowania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”, przekonywał działacz Polski 2050, wyrażając radość z dołączenia do “ludzi chętnych do pracy, z pomysłem i energią do zmian”.

Paulina Zięba
Liderka Stowarzyszenia Polska 2050 w powiecie bocheńskim. Humanistka, z wykształcenia ukrainistka i europeistka. Z zawodu tłumaczka i nauczycielka.

Krzysztof Kołodziejczyk
Od 2006 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Bochni. W 2010 r. założył Komitet Wyborczy Nasza Wspólna Sprawa. Z tego Komitetu kandydował na Burmistrza Nowego Wiśnicza oraz do Rady Powiatu, uzyskując mandat radnego powiatowego. Ze względu na liczne obowiązki zawodowe nie startował w wyborach samorządowych w roku 2018 - w tym samym roku został członkiem Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni, jako reprezentant Gminy Nowy Wiśnicz. Działalność polityczną prowadzi, by zmieniać na lepsze najbliższe otoczenie. Jest sprawnym organizatorem, biznesmenem oraz filantropem. Od 1988 r. prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą. Od wielu lat wraz z małżonką finansuje i organizuje gminną Wigilię dla osób samotnych oraz bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych.

Mirosław Chodur
Od 2010 roku radny rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Jest współtwórcą i współinicjatorem powstania lokalnego komitetu wyborczego „Autostrada do Przyszłości”, który od dwóch kadencji ma większość w Radzie Miejskiej oraz z którego listy startowała sprawująca urząd burmistrza Nowego Wiśnicza Pani Małgorzata Więckowska. W kadencji 2010-2014 – radny, 2014-2020 – Przewodniczący Rady, w obecnej kadencji zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania samorządu, finansów gminy i procesów inwestycyjnych oraz działalności dużych firm produkcyjnych (15 lat pracował w takiej firmie, 7 lat jako członek zarządu) jak i małej działalności gospodarczej (od 5 lat prowadzi działalność w zakresie obrotu surowcami rybnymi oraz współprowadzi biuro projektowania architektonicznego).

Informacja prasowa