Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-29 14:43:45 przez system

Kto w nowej Radzie Muzeum?

Uchwała Rady Miasta wybrano nową radę Muzeum im. Prof. Stanisław a Fischera w Bochni na kolejną (szóstą) kadencję obejmującą lata 2019-2022. Zadaniem rady muzeum, zgodnie z ustawą z 1996 r. o muzeach, jest sprawowanie nadzoru nad Muzeum wypełnianiem przez muzeum jego powinności oraz ocenianie działalności muzeum, a także opiniowania przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności.


W skład rady weszły osoby, których kandydatury zaproponowali: burmistrz, dyrektor muzeum oraz radni. Uchwałą Rady Miasta w skład rady zostali powołani:

1) Joanna Potasz

2) prof. Czesław Dźwigaj

3) ks. Tadeusz Bukowski

4) dr Tadeusz Skoczek

5) prof. Krzysztof Polek

6) prof. Mieczysław Rokosz

7) Andrzej Szpunar

8) Marek Gruca

9) Anna Morajko